iPod classic - Dodawanie podcastów wideo do iPodaclassic

background image

Dodawanie podcastów wideo do iPoda classic

Można dodawać podcasty wideo do iPoda classic w taki sam sposób, w jaki dodaje się
inne podcasty (zobacz „Dodawanie podcastów do iPoda classic” na stronie 26). Jeśli
podcast zawiera wideo, nagranie wideo będzie odtwarzane po wybraniu go z menu
Podcasty.