iPod classic - Dodawanie muzyki, wideo i innych materiałów do iPoda classic

background image

Dodawanie muzyki, wideo i innych materiałów do
iPoda classic

Gdy muzyka jest już zaimportowana i uporządkowana w iTunes, można łatwo dodać ją
do iPoda classic.

background image

22

Rozdział 2

Konfigurowanie iPoda classic

Zarządzanie dodawaniem utworów, plików wideo, zdjęć i innych materiałów do
iPoda classic z komputera polega na podłączeniu go do komputera i ustaleniu
preferencji programu iTunes, dotyczących ustawień iPoda classic.