iPod classic - Dodawanie materiałów iTunes U do iPoda classic

background image

Dodawanie materiałów iTunes U do iPoda classic

Ustawienia dotyczące dodawania materiałów z iTunes U do iPoda classic nie są
związane z ustawieniami dotyczącymi dodawania innych materiałów. Zmiana ustawień
iTunes U nie ma wpływu na pozostałe ustawienia, i odwrotnie. Można włączyć w iTunes
automatyczne synchronizowanie wszystkich lub tylko wybranych materiałów iTunes U,
a także dodawać je do iPoda classic ręcznie.

Jak włączyć automatyczne uaktualnianie materiałów z iTunes U w iPodzie classic?

1

Zaznacz iPod classic na liście urządzeń po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij
w kartę iTunes U.

2

Zaznacz pole wyboru „Synchronizuj iTunes U”.

3

Zaznacz kolekcje, rzeczy i listy, które chcesz synchronizować, po czym ustal opcje
synchronizacji.

4

Kliknij w przycisk Zastosuj.

Gdy włączysz w iTunes automatyczne synchronizowanie materiałów iTunes U,
iPod classic zostanie uaktualniony po każdym podłączeniu go do komputera.

Jeżeli w panelu Podsumowanie zaznaczone jest pole wyboru „Synchronizuj tylko
zaznaczone utwory i pliki wideo”, iTunes będzie synchronizował tylko te rzeczy, które są
zaznaczone w bibliotece iTunes U lub innej.