iPod classic - Dodawanie książek audio do iPoda classic

background image

Dodawanie książek audio do iPoda classic

Książki audio można importować z płyt CD, a także kupować i pobierać z iTunes Store
lub audible.com, po czym słuchać ich za pomocą iPoda classic.

Dodawanie książek audio do iPoda classic odbywa się za pomocą programu iTunes.
Jeżeli iPod classic synchronizowany jest automatycznie, wszystkie książki audio
z biblioteki iTunes trafiają do listy o nazwie „Książki audio”, którą można
zsynchronizować z iPodem classic. Jeżeli zarządzasz zawartością iPoda classic ręcznie,
możesz dodawać książki audio pojedynczo.

Jak synchronizować książki audio z iPodem classic?

1

Zaznacz iPoda classic na liście urządzeń po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij
w kartę Muzyka.

2

Zaznacz pole wyboru „Synchronizuj muzykę”, po czym wykonaj jedną z poniższych
czynności:

background image

28

Rozdział 2

Konfigurowanie iPoda classic

 Zaznacz „Cała biblioteka muzyczna”.
 Zaznacz „Zaznaczone listy, wykonawców i gatunki”, po czym zaznacz pole wyboru

obok pozycji „Książki audio”, znajdującej się na liście zatytułowanej „Listy utworów”.

3

Kliknij w przycisk Zastosuj.

Uaktualnianie rozpocznie się automatycznie.