iPod classic - Automatyczne synchronizowanie muzyki

background image

Automatyczne synchronizowanie muzyki

Domyślnie iPod classic jest skonfigurowany tak, aby synchronizować wszystkie utwory
i listy po podłączeniu do komputera. Jest to najprostszy sposób dodawania muzyki do
iPoda classic. Wystarczy podłączyć go do komputera, poczekać, aż automatycznie doda
utwory, książki audio, wideo i inne rzeczy, po czym odłączyć go i zacząć używać.
Po dodaniu nowych utworów do iTunes od czasu ostatniego połączenia
z iPodem classic, zostaną one z nim synchronizowane. Jeśli usuniesz utwory z iTunes,
zostaną one z iPoda classic usunięte.

Jak zsynchronizować muzykę z iPodem classic?

m

Podłącz iPoda classic do komputera. Jeśli iPod classic jest ustawiony na automatyczną
synchronizację, rozpocznie się aktualizacja jego zawartości.

Ważne:

Gdy podłączysz iPoda classic do komputera, z którym nie jest on

zsynchronizowany, na ekranie pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz
automatycznie zsynchronizować zawartość urządzenia z bieżącą biblioteką iTunes.
Jeżeli wyrazisz na to zgodę, wszystkie utwory, książki audio i wideo zostaną wymazane
z iPoda classic i zastąpione utworami i innymi materiałami z komputera, do którego
został on podłączony.

Podczas dodawania muzyki z komputera do iPoda classic okno statusu iTunes pokazuje
postęp, a obok ikony iPoda classic na liście urządzeń widoczna jest ikona synchronizacji.

Po zakończeniu uaktualniania program iTunes wyświetli komunikat „Uaktualnianie
iPoda jest zakończone”. Na dole okna iTunes widoczny jest pasek, pokazujący ilość
miejsca na dysku iPoda, zajmowanego przez różne rodzaje materiałów.

Jeżeli w iPodzie classic nie ma miejsca na całą muzykę z biblioteki, można włączyć
w iTunes synchronizowanie tylko wybranych utworów i list. Wówczas synchronizowane
będą z iPodem classic tylko wybrane utwory i listy.