iPod classic - Konfigurowanie iPodaclassic

background image

Konfigurowanie iPoda classic

Aby skonfigurować iPoda classic do odtwarzania muzyki,
wideo i innych materiałów, należy użyć programu iTunes na
komputerze.

Używanie iPoda classic polega na importowaniu utworów muzycznych, książek audio,
filmów, programów TV, utworów muzycznych wideo i podcastów do komputera,
a następnie synchronizowaniu ich z iPodem classic. Dalej znajdziesz więcej informacji
o poszczególnych krokach tego procesu, w tym:

 pobieraniu muzyki z płyt CD, dysku twardego lub sklepu muzycznego iTunes Store

(sklep jest częścią iTunes i jest dostępny tylko w niektórych krajach) do programu
iTunes w komputerze;

 porządkowaniu muzyki i innych plików audio przy użyciu list;
 synchronizowaniu list, utworów, książek audio, materiałów wideo i podcastów

z iPodem classic.