iPod classic - Oglądanie pokazu slajdów

background image

Oglądanie pokazu slajdów

Na iPodzie classic można oglądać pokazy slajdów z muzyką i przejściami.
Jeśli masz opcjonalny przewód AV Apple, możesz oglądać pokaz slajdów na ekranie
telewizora.

Jak wybrać ustawienia pokazu slajdów?

m

Wybierz Zdjęcia > Ustawienia, po czym wykonaj poniższe instrukcje:

Czynność

Sposób wykonania

Czas wyświetlania jednego
slajdu

Wybierz „Czas na slajd”, a następnie ustaw czas wyświetlania slajdu.

Muzyka odtwarzana podczas
pokazów slajdów

Wybierz Muzykę, a następnie listę utworów. Jeżeli używasz iPhoto,
możesz wybrać „Z iPhoto”, aby skopiować ustawienia muzyki
z iPhoto. Mogą być odtwarzane tylko te utwory, które zostały
dodane do iPoda classic.

Powtarzanie slajdów

Włącz Powtórz.

Losowe wyświetlanie slajdów

Włącz „Mieszaj zdjęcia”.

Przejścia między slajdami

Wybierz Przejścia, a następnie ich typ.

Pokaz slajdów na
iPodzie classic

Dla Wyjście TV ustaw „poproś” lub „wył”.

Wyświetlanie pokazu slajdów
na ekranie telewizora

Przestaw Wyjście TV na „poproś” lub „wł”.
Jeśli przestawisz Wyjście TV na „poproś”, iPod classic będzie pytał,
czy wyświetlać wideo na ekranie telewizora czy na iPodzie classic
przed każdym uruchomieniem pokazu slajdów.

Wyświetlanie slajdów na
ekranie telewizora PAL lub
NTSC

Dla pozycji Sygnał TV wybierz PAL lub NTSC.
PAL i NTSC to systemy nadawania programów TV. Telewizor może
używać też innych systemów, zależnie od regionu, w którym został
kupiony. W Polsce używany jest system PAL.
Jeśli nie masz pewności, jaki masz telewizor, zajrzyj do jego
instrukcji obsługi.

background image

50

Rozdział 5

Dodawanie i przeglądanie zdjęć

Jak wyświetlać pokaz slajdów na iPodzie classic?

m

Zaznacz dowolne zdjęcie, album lub rolkę i wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza Możesz
także wybrać dowolne zdjęcie wyświetlone na pełnym ekranie i wcisnąć środkowy
przycisk. Jeżeli chcesz wstrzymać pokaz, naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza. Jeżeli
chcesz przejść do następnego lub poprzedniego ekranu ze zdjęciami, naciśnij przycisk
Następny/Przewiń do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu.

Podczas wyświetlania pokazu slajdów kółko służy do regulacji głośności oraz do zmiany
jasności ekranu. Nie można użyć wówczas kółka do przechodzenia między zdjęciami.

Jeżeli w odtwarzanym pokazie slajdów znajdują się materiały wideo, pokaz slajdów
zostanie przerwany w momencie dotarcia do takiego materiału. Nie powoduje to
przerwania muzyki, odtwarzanej w tle pokazu. Włączenie odtwarzania wideo sprawi, że
muzyka zostanie wstrzymana, a jej wznowienie nastąpi po zatrzymaniu odtwarzania
wideo. Jeżeli chcesz włączyć odtwarzanie wideo, naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza.
Jeżeli chcesz kontynuować pokaz slajdów bez odtwarzania wideo, naciśnij przycisk
Następny/Przewiń do przodu.

Jak zmienić jasność podczas pokazu slajdów?

1

Naciskaj środkowy przycisk, aż pojawi się wskaźnik jasności.

2

Zmień jasność za pomocą kółka.

Jak podłączyć iPoda classic do telewizora?

1

Podłącz opcjonalny przewód Apple Component lub Composite AV do iPoda classic.

Użyj przewodu Apple Component AV, Apple Composite AV lub Apple AV Connection
Kit. Inne podobne przewody typu RCA nie będą działały. Odwiedź stronę
www.apple.com/pl/ipodstore, aby dowiedzieć się, gdzie kupić odpowiednie przewody.

2

Podłącz wtyczki wideo i audio do odpowiednich gniazdek telewizora (zobacz rysunek
na stronie 45).

Upewnij się, że opcja „Wyjście TV” w iPodzie classic ustawiona jest na „poproś” lub „wł”.

Telewizor musi być wyposażony w gniazda RCA (wideo i audio). Gniazda Twojego
telewizora mogą się różnić od tych na rysunku.

Jak oglądać pokazy slajdów na ekranie telewizora?

1

Podłącz iPoda classic do telewizora (zobacz wyżej).

2

Włącz telewizor i przestaw na wejście, do którego jest podłączony iPod classic.
Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dostarczonej wraz z telewizorem.

3

Użyj iPoda classic do odtwarzania i obsługi pokazu slajdów.

background image

Rozdział 5

Dodawanie i przeglądanie zdjęć

51