iPod classic - Importowanie zdjęć

background image

Importowanie zdjęć

Jeżeli używasz Maca, możesz importować zdjęcia z aparatu cyfrowego, używając do
tego celu programu iPhoto.

Do iPhoto można importować także inne obrazy, np. zdjęcia pobierane z Internetu.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o importowaniu, porządkowaniu i edycji zdjęć,
otwórz iPhoto i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iPhoto.

iPhoto można kupić jako część zestawu programów iLife na stronie
www.apple.com/pl/ilife lub u autoryzowanego sprzedawcy Apple. Na niektórych
Macach iPhoto może być zainstalowane standardowo, można je znaleźć w katalogu
Programy.

Jeżeli chcesz importować zdjęcia z aparatu do komputera PC z systemem Windows,
postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do aparatu lub programu do obróbki zdjęć.

background image

Rozdział 5

Dodawanie i przeglądanie zdjęć

47