iPod classic - Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

background image

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Posługiwanie się urządzeniem Nie należy deformować, upuszczać, zgniatać, nakłuwać,
palić ani otwierać iPoda classic.

Woda i wilgoć Nie używaj iPoda classic w deszczu, w wannie, w pobliżu umywalki ani
w innych miejscach narażonych na wilgoć. Uważaj, aby nie zabrudzić iPoda classic
jedzeniem lub płynami. Jeśli iPod classic ulegnie zamoczeniu, odłącz wszystkie
przewody, wyłącz go i przesuń przełącznik blokady do pozycji HOLD, po czym wyczyść
iPoda classic i pozwól mu wyschnąć, zanim włączysz go ponownie.

±

W celu uniknięcia uszkodzenia ciała, przeczytaj wszystkie poniższe

informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje obsługi, zanim
zaczniesz używać iPoda classic.

OSTRZEŻENIE:

Postępowanie niezgodne z instrukcją może spowodować pożar,

porażenie prądem, uraz lub uszkodzenie sprzętu.

background image

Rozdział 8

Bezpieczeństwo i czyszczenie

71

Naprawa iPoda classic Nigdy nie próbuj naprawiać iPoda classic samodzielnie. Jeżeli
iPod classic został zanurzony w wodzie, przebity lub narażony na upadek z dużej
wysokości, nie używaj go. Zabierz urządzenie do autoryzowanego serwisu Apple.
iPod classic nie zawiera żadnych części, które mogą być wymieniane przez
użytkownika. Informacje o serwisie znajdziesz w iTunes: wybierz Pomoc iPoda z menu
Pomoc. Możesz także otworzyć witrynę www.apple.com/pl/support/ipod. Ładowalna
bateria iPoda classic może być wymieniana wyłącznie w autoryzowanym serwisie
Apple.
Więcej informacji o wymianie baterii znajdziesz na witrynie
www.apple.com/pl/support/ipod/service/battery.

Zasilacz USB Apple (dostępny osobno) Jeżeli ładujesz baterię iPoda classic za pomocą
dostępnego osobno zasilacza USB Apple, przed podłączeniem go do prądu upewnij się,
że jest on prawidłowo złożony. Listę sklepów, w których możesz kupić ten zasilacz
znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/ipodstore. Włóż zasilacz USB Apple do
kontaktu. Nie podłączaj i nie odłączaj zasilacza USB Apple wilgotnymi rękami. Do
ładowania iPoda classic nie używaj żadnego innego zasilacza, niż oryginalny zasilacz
Apple, przeznaczony dla iPoda.

Podczas normalnego używania zasilacz USB dla iPoda może się nagrzewać. Podczas
ładowania iPoda należy zapewnić zasilaczowi odpowiednią wentylację i zachować
ostrożność.

Odłącz zasilacz USB dla iPoda w następujących przypadkach:

 przewód lub wtyczka są uszkodzone;
 zasilacz miał kontakt z deszczem, płynem lub nadmierną wilgocią;
 obudowa zasilacza została uszkodzona;
 podejrzewasz, że zasilacz wymaga naprawy;
 chcesz wyczyścić zasilacz.

Uszkodzenie słuchu Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności może
spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Ustaw głośność na bezpiecznym poziomie.
Przystosowanie się po pewnym czasie do wyższego poziomu głośności powoduje
odbieranie dźwięku jako normalnego, nadal jednak może postępować uszkadzanie
słuchu. W przypadku pojawienia się dzwonienia w uszach, należy przerwać słuchanie
muzyki i sprawdzić słuch. Im głośniejsza muzyka, tym szybciej może dojść do
uszkodzenia słuchu. Eksperci zalecają ochronę słuchu przez:

 ograniczenie czasu używania słuchawek przy wysokiej głośności;
 unikanie zwiększania głośności w celu zagłuszenia hałasu otoczenia;
 zmniejszenie głośności, jeżeli nie można słyszeć osób mówiących w pobliżu.

Informacje o ustawianiu limitu maksymalnej głośności na iPodzie classic znajdziesz
w części „Określanie maksymalnej głośności” na stronie 38.

background image

72

Rozdział 8

Bezpieczeństwo i czyszczenie

Bezpieczeństwo korzystania ze słuchawek Używanie słuchawek podczas prowadzenia
pojazdów nie jest zalecane i jest niedozwolone w większości krajów. Zapoznaj się
z prawem dotyczącym korzystania ze słuchawek podczas prowadzenia pojazdów
i zastosuj się do niego. Podczas prowadzenia pojazdu należy zachować ostrożność.
Przerwij korzystanie z urządzenia, jeżeli uznasz, że przeszkadza to lub odciąga Twoją
uwagę podczas obsługi dowolnego typu pojazdu lub podczas wykonywania innych
czynności, wymagających pełnej uwagi.

Ataki, omdlenia i nadwyrężenie wzroku Niektóre osoby mogą być podatne na ataki
lub omdlenia (nawet, jeżeli wcześniej nie doświadczały podobnych sytuacji), gdy będą
wystawione na migające światła lub wzory świetlne, np. podczas oglądania wideo lub
korzystania z gier. W przypadku wystąpienia ataków lub omdleń (lub gdy sytuacje takie
zdarzały się w rodzinie) należy zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem
korzystania z gier lub oglądania wideo na iPodzie classic. Przerwij używanie i skonsultuj
się z lekarzem, jeśli pojawią się: konwulsje, drgawki oczu lub mięśni, utrata
świadomości, niekontrolowane ruchy lub utrata orientacji. W celu zredukowania ryzyka
omdleń, ataków i nadwyrężenia wzroku należy unikać długotrwałego korzystania z
iPod classic i nie należy zbliżać urządzenia zbyt blisko do oczu. Warto zadbać o dobre
oświetlenie miejsca, w którym korzystamy z iPoda classic i robić częste przerwy.

Powtarzające się ruchy Podczas wykonywania powtarzających się czynności, takich jak
korzystanie z gier na iPodzie classic, może pojawić się uczucie dyskomfortu w dłoniach,
rękach, ramionach, szyi i innych częściach ciała. Należy robić częste przerwy, a jeżeli
dyskomfort będzie się utrzymywał podczas lub po zakończeniu tych czynności, trzeba
przerwać korzystanie z iPoda i skontaktować się z lekarzem.