iPod classic - Vise videoer på en TV som er koblet til iPodclassic

background image

Vise videoer på en TV som er koblet til iPod classic

Hvis du har en AV-kabel fra Apple, kan du vise videoer på en TV som er koblet til
iPod classic. Først stiller du inn iPod classic til å vise videoer på en TV, og deretter kobler
du iPod classic til TV-en og starter en video.

Bruk Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller Apple AV Connection
Kit (tilkoblingssett). Det er ikke sikkert at andre, lignende RCA-kabler fungerer. Du kan
kjøpe kablene fra www.apple.com/no/ipodstore eller en Apple Store-butikk.

Slik stiller du inn iPod classic til å vise videoer på en TV:

m

Velg Videoer > Innstillinger, og sett TV ut til Spør eller På.

Hvis du setter TV ut til Spør, lar iPod classic deg velge om du vil vise bildene på TV-en
eller på iPod classic hver gang du starter en video. Hvis du setter TV ut til På, viser
iPod classic videoer kun på TV. Hvis du prøver å spille av en video når iPod classic ikke
er koblet til en TV, viser iPod classic en melding med beskjed om å koble enheten til en
TV.

Du kan også angi om videoen skal vises i widescreen- eller fullskjermmodus og om den
skal vises i PAL- eller NTSC-modus.

Slik angir du TV-innstillinger:

m

Velg Videoer > Innstillinger, og følg instruksjonene nedenfor:

Slik bruker du Apple Component AV-kabelen til å koble iPod classic til en TV:

1

Koble grønn, blå og rød videokabel til komponentvideoportene (Y, Pb og Pr) på TV-en.

Du kan også bruke Apple Composite AV-kabelen. Hvis du gjør dette, kobler du den
gule videokabelen til videoinngangen på TV-en. TV-en må ha video- og lydinnganger
av RCA-typen.

2

Koble hvit og rød lydkabel til de analoge lydinngangene til venstre og høyre på TV-en.

Hvis du vil stille inn dette

Gjør du følgende

Videovisning på en TV

Sett TV ut til Spør eller På.

Videovisning på PAL- eller
NTSC-TV-er

Sett TV-signal til NTSC eller PAL. NTSC og PAL er standarder for TV-
kringkasting. Din TV bruker en av disse, avhengig av hvilken region
det ble kjøpt i. Hvis du ikke er sikker på hvilken standard TV-en din
bruker, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med TV-en.

Formatet på den eksterne TV-
en

Sett TV-skjerm til Widescreen hvis du vil ha 16:9-format, eller til
Standard hvis du vil ha 4:3-format.

Tilpasse videobildet til
skjermen

Sett «Tilpass til skjerm» til På. Hvis du setter «Tilpass til skjerm» til
Av, vises widescreenvideoer i såkalt letterbox-format på iPod classic
og på standard TV-skjermer (4:3-format).

Spille av annet lydspor

Sett Annet lydspor til På.

Visning av spesialtekst

Sett tekst til På.

Visning av undertekster

Sett Undertekster til På.

background image

44

Kapittel 4

Vise videoer

3

Koble iPod Dock Connector til iPod classic eller Universal Dock.

4

Koble USB-kabelen til USB Power Adapter eller datamaskinen for å holde iPod classic
ladet.

5

Slå på iPod classic og TV-en eller mottakeren for å starte avspillingen.

Kontroller at TV ut på iPod classic er satt til På.

Merk: Inngangene på TV-en eller mottakeren kan varierere fra inngangene i
illustrasjonene.

Slik viser du en video på en TV:

1

Koble iPod classic til en TV (se ovenfor).

2

Slå på TV-en, og still den inn slik at den viser bildesignalene fra inngangene som er
koblet til iPod classic.
Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med TV-en.

3

På iPod classic, velger du Videoer og finner fram til en video.

Adapter (strøm-
forsyningsenhet)

USB-plugg

iPod

Lyd venstre
(hvit)

Dock-tilkoblingsplugg

TV

Video inn (Y, Pb, Pr)

Lyd høyre (rød)

background image

5

45

5