iPod classic - Spille musikk og andre lydfiler

background image

Spille musikk og andre lydfiler

Når en sang spilles, vises Spilles nå-skjermen. Tabellen nedenfor beskriver objektene på
Spilles nå-skjermen på iPod classic.

Spilles nå-skjermobjekt

Funksjon

Miks-symbol (¡)

Vises når iPod classic er stilt inn til å spille sanger eller albumer i
tilfeldig rekkefølge.

Repeter-symbol ()

Vises når iPod classic er stilt inn til å repetere alle sanger. Repeter
én-symbolet (!) vises når iPod classic er stilt inn til å repetere én
sang.

Start-symbol

Vises når en sang spilles. Pause-symbolet (

1

) vises når en sang er

stoppet midlertidig.

Batterisymbol

Viser omtrent hvor mye strøm som er igjen på batteriet.

Albumbilde

Viser albumbilde, hvis det er tilgjengelig.

Miks-symbol

Repeter-symbol

Framdriftslin

Sanginformasjon,
vurdering og
rekkefølgenummer

Albumbilde

Batterisymbol

Start-symbol

background image

30

Kapittel 3

Lytte til musikk

Trykk på midtknappen for å bla gjennom følgende tilleggsobjekter på Spilles nå-
skjermen:

Bruk klikkeflaten og midtknappen for å finne fram til en sang eller musikkvideo.

Når du spiller av musikkvideoer fra Musikk-menyen, spilles kun musikken. Når du spiller
dem av fra Videoer-menyen, vises også videoen.

Slik finner du fram til og spiller en sang:

m

Velg Musikk, finn fram til en sang eller musikkvideo, og trykk deretter på Start/pause.

Slik endrer du avspillingsvolumet:

m

Når framdriftslinjen vises, kan du justere volumet ved hjelp av klikkeflaten.

Hvis framdriftslinjen ikke vises, trykker du på midtknappen til den vises.

Slik går du til et annet punkt i sangen:

1

Trykk på midtknappen til du ser navigeringslinjen.

2

Bruk klikkeflaten for å flytte spillehodet på navigeringslinjen.

Slik oppretter du en Genius-spilleliste basert på sangen som spilles:

1

Trykk på midtknappen til du ser Genius-skyveknappen.

2

Bruk klikkeflaten for å flytte skyveknappen til Start.

Genius-skyveknappen vises ikke hvis Genius-informasjon ikke er tilgjengelig for sangen.

Slik mikser du sanger fra Spilles nå-skjermen:

1

Trykk på midtknappen til du ser Miks-skyveknappen.

2

Bruk klikkeflaten for å flytte skyveknappen til Sanger eller Albumer.

Sanginformasjon

Viser navnet på sangen, artisten og albumet. Hvis du gir sangen en
vurdering, vises et antall stjerner. Viser også hvilket nummer
sangen som spilles, er i rekken av sanger som skal spilles.

Framdriftslinje

Viser avspilt og gjenstående tid for sangen som spilles.

Spilles nå-skjermobjekt

Funksjon

Skjermobjekt

Funksjon

Navigeringslinje

Brukes for å gå til et annet punkt i sporet.

Genius-skyveknapp

Oppretter en Genius-spilleliste basert på sangen som spilles.
Skyveknappen vises ikke hvis Genius-informasjon ikke er
tilgjengelig for sangen.

Miks-skyveknapp

Brukes for å spille sanger eller albumer i tilfeldig rekkefølge direkte
fra Spilles nå-skjermen.

Sangvurdering

Brukes for å gi sangen en vurdering.

Sangtekster

Viser sangtekster for sangen som spilles. Sangtekster vises ikke hvis
du ikke legger dem inn i iTunes.

background image

Kapittel 3

Lytte til musikk

31

 Velg Sanger for å spille alle sanger på iPod classic i tilfeldig rekkefølge.
 Velg Albumer for å spille alle sanger i nåværende album i rekkefølge. Deretter velger

iPod classic et tilfeldig album og spiller sangene på albumet i rekkefølge.

Slik spiller du kun lyden i en musikkvideo:

m

Velg Musikk, og finn fram til en musikkvideo.

Når du spiller videoen, hører du lyden, men ser ikke videoen. Når du spiller av en
spilleliste som inneholder videopodcaster, hører du lyden fra podcastene, men ser ikke
videoen.

Slik går du tilbake til forrige meny:

m

Trykk på Menu-knappen.