iPod classic - Spille av iTunes U-innhold

background image

Spille av iTunes U-innhold

iTunes U er en del av iTunes Store som inneholder gratis forelesninger, språkleksjoner,
lydbøker og mer, som du kan laste ned og spille av på iPod classic. iTunes U-innhold er
organisert etter samlinger, objekter i samlinger, opphavsperson og leverandør.

Hvis du stopper avspillingen av iTunes U-innhold og starter avspillingen igjen senere,
fortsetter avspillingen av samlingen eller objektet der du avsluttet.

Slik spiller du av iTunes U-innhold:

1

Fra hovedmenyen velger du iTunes U, og velger deretter en samling.

Objekter i samlinger vises i omvendt kronologisk rekkefølge slik at du kan spille av det
nyeste først. En blå prikk vises ved siden av samlinger og objekter du ikke har spilt av
ennå.

2

Spill av et objekt ved å velge det.

Hvis du vil vite mer om iTunes U, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes-hjelp. Søk
deretter etter «iTunes U».

background image

Kapittel 3

Lytte til musikk

41