iPod classic - Bla i sanger etter artist eller album

background image

Bla i sanger etter artist eller album

Når du spiller av en sang, kan du bla gjennom flere sanger av samme artist eller alle
sangene fra albumet som spilles.

Slik blar du gjennom sanger etter artist:

1

Når Spilles nå-skjermen vises, holder du nede midtknappen til det vises en meny.

2

Velg Bla i artist, og trykk deretter på midtknappen.

Nå vises de andre sangene med denne artisten som finnes på iPod classic. Du kan
velge en annen sang eller gå tilbake til Spilles nå-skjermen.

Slik blar du gjennom sanger etter album:

1

Når Spilles nå-skjermen vises, holder du nede midtknappen til det vises en meny.

2

Velg Bla i album, og trykk deretter på midtknappen.

Nå vises de andre sangene fra albumet som spilles, som finnes på iPod classic. Du kan
velge en annen sang eller gå tilbake til Spilles nå-skjermen.