iPod classic - Bruke Genius-funksjonen på iPodclassic

background image

Bruke Genius-funksjonen på iPod classic

Også når iPod classic ikke er koblet til datamaskinen, kan du bruke Genius-funksjonen
til å sette sammen spillelister med sanger som passer perfekt sammen. Du kan også
spille Genius-mikser, samlinger av sanger som passer godt sammen. Du kan også
opprette Genius-spillelister i iTunes og overføre dem til iPod classic, og du kan overføre
Genius-mikser til iPod classic.

Hvis du vil bruke Genius-funksjonen, må du klargjøre Genius i iTunes Store og deretter
synkronisere iPod classic med iTunes (les «Slå på Genius i iTunes» på side 19).

Slik oppretter du en Genius-spilleliste på iPod classic:

1

Marker en sang, og hold deretter nede midtknappen til det vises en meny.

Du kan markere en sang fra en meny eller spilleliste, eller du kan starte fra Spilles nå-
skjermen.

2

Velg Start Genius.

Start Genius vises ikke i menyen med tilleggskommandoer hvis ett av følgende gjelder:

 Du har ikke klargjort Genius i iTunes og deretter synkronisert iPod classic med iTunes.
 Genius gjenkjenner ikke sangen du har markert.

background image

Kapittel 3

Lytte til musikk

33

 Genius gjenkjenner sangen, men det er ikke minst ti sanger i biblioteket som ligner

på den markerte sangen.

3

Trykk på midtknappen. Den nye spillelisten vises på skjermen.

4

Hvis du vil beholde spillelisten, velger du Arkiver spilleliste.

Spillelisten arkiveres med sangtittelen og artisten til sangen du brukte til å lage
spillelisten.

5

Hvis du vil lage en ny spilleliste som er basert på samme sang, velger du Oppdater. Hvis
du oppdaterer en arkivert spilleliste, blir den forrige spillelisten erstattet med den nye.
Det er ikke mulig å gjenopprette den gamle spillelisten.

Du kan også starte Genius fra Spilles nå-skjermen ved å trykke på midtknappen til du
ser Genius-skyveknappen og deretter bruke klikkeflaten for å flytte skyveknappen til
høyre. Genius-skyveknappen vises ikke hvis Genius-informasjon ikke er tilgjengelig for
sangen.

Genius-spillelister som arkiveres på iPod classic, synkroniseres tilbake til iTunes når du
kobler iPod classic til datamaskinen.

Slik spiller du av en Genius-spilleliste:

m

Velg Musikk > Spillelister, og velg deretter en Genius-spilleliste.