iPod classic - Vise lysbildeserier

background image

Vise lysbildeserier

Du kan vise en lysbildeserie med musikk og overganger på iPod classic.
Hvis du har en AV-kabel (tilleggsutstyr) fra Apple, kan du vise lysbildeserien på en TV.

Slik angir du innstillinger for en lysbildeserie:

m

Velg Bilder > Innstillinger, og følg disse instruksjonene:

Slik viser du en lysbildeserie på iPod classic:

m

Marker et bilde, album eller en rull, og trykk Start/pause-knappen. Du kan også velge et
fullskjermbilde og trykke på midtknappen. Hvis du vil stanse visningen midlertidig,
trykker du på Start/pause-knappen. Hvis du vil gå til neste eller forrige bilde, trykker du
på Neste/framoverspoling- eller Forrige/tilbakespoling-knappen.

Når du viser en lysbildeserie, kan du bruke klikkeflaten til å styre musikkvolumet og
justere lysstyrken. Du kan ikke bruke klikkeflaten til å bla gjennom bilder mens en
lysbildeserie vises.

Hvis du viser en lysbildeserie av et album som inneholder videoer, stopper
lysbildeserien midlertidig når den når en video. Hvis det spilles musikk, fortsetter
musikken. Hvis du spiller av videoen, settes musikken på pause mens videoen spilles av.
Deretter fortsetter musikken. Trykk på Start/pause-knappen for å spille av videoen.
Trykk på Neste/framoverspoling-knappen for å fortsette lysbildeserien.

Hvis du vil stille inn dette

Gjør du følgende

Hvor lang tid hvert lysbilde
vises

Velg Tid per lysbilde, og velg en tid.

Musikken som spilles under
lysbildeserier

Velg Musikk, og velg en spilleliste. Hvis du bruker iPhoto, kan du
velge Fra iPhoto for å kopiere musikkinnstillingen fra iPhoto. Kun
sanger du har overført til iPod classic, spilles.

Repetisjon av bildeserie

Sett Repeter til På.

Visning av bilder i tilfeldig
rekkefølge

Sett Miks bilder til På.

Visning av bilder med
overganger

Velg Overganger, og velg en overgangstype.

Visning av lysbildeserier på
iPod classic

Sett TV ut til Spør eller Av.

Visning av lysbildeserier på en
TV

Sett TV ut til Spør eller På.
Hvis du velger Spør under TV ut, lar iPod classic deg velge om du
vil vise bildene på TV-en eller på iPod classic hver gang du starter
en lysbildeserie.

Visning av bilder på PAL- eller
NTSC-TV-er

Sett TV-signal til PAL eller NTSC.
PAL og NTSC er standarder for TV-kringkasting. Din TV bruker en av
disse, avhengig av hvilken region det ble kjøpt i.
Hvis du ikke er sikker på hvilken standard TV-en din bruker, slår du
opp i dokumentasjonen som fulgte med TV-en.

background image

Kapittel 5

Legge til og vise bilder

49

Slik justerer du lysstyrken mens en lysbildeserie vises:

1

Trykk på midtknappen til lysstyrkeindikatoren vises.

2

Bruk klikkeflaten for å justere lysstyrken.

Slik kobler du iPod classic til TV-en:

1

Koble Apple Component- eller Composite AV-kabelen (begge er tilleggsutstyr) til
iPod classic.

Bruk Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller Apple AV Connection
Kit (tilkoblingssett). Andre, lignende RCA-kabler fungerer ikke. Du kan kjøpe kablene fra
www.apple.com/no/ipodstore eller fra en Apple-forhandler.

2

Koble video- og lydpluggene til inngangene på TV-en (som vist i illustrasjonen på
page 44).

Kontroller at TV ut på iPod classic er satt til Spør eller På.

TV-en må ha video- og lydinnganger av RCA-typen. Inngangene på TV-en eller
mottakeren kan varierere fra inngangene i illustrasjonene.

Slik viser du en lysbildeserie på en TV:

1

Koble iPod classic til en TV (se ovenfor).

2

Slå på TV-en, og still den inn slik at den viser bildesignalene fra inngangene som er
koblet til iPod classic.
Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med TV-en.

3

Bruk iPod classic for å spille av og styre lysbildeserien.