iPod classic - Overføre bilder fra iPodclassic til datamaskinen

background image

Overføre bilder fra iPod classic til datamaskinen

Hvis du overfører bilder med full oppløsning fra datamaskinen til iPod classic som
beskrevet, oppbevares de i Photos-mappen på iPod classic. Du kan koble iPod classic til
en datamaskin og overføre disse bildene til maskinen. iPod classic må være aktivert for
diskbruk (les «Bruke iPod classic som en ekstern disk» på side 51).

Slik overfører du bilder fra iPod classic til en datamaskin:

1

Koble iPod classic til datamaskinen.

background image

50

Kapittel 5

Legge til og vise bilder

2

Flytt filer fra Photos-mappen eller DCIM-mappen på iPod classic til skrivebordet eller til
et bilderedigeringsprogram på maskinen.

Merk: Du kan også bruke et bilderedigeringsprogram, for eksempel iPhoto, til å
overføre bilder som ligger i Photos-mappen. Du finner mer informasjon i
dokumentasjonen som fulgte med programmet.

Slik sletter du bilder fra Photos-mappen på iPod classic:

1

Koble iPod classic til datamaskinen.

2

Naviger til Bilder-mappen på iPod classic, og slett bildene du ikke vil ha.

background image

6

51

6