iPod classic - Overføre videoer til iPodclassic

background image

Overføre videoer til iPod classic

Du overfører filmer og TV-programmer til iPod classic på samme måte som du
overfører sanger. Du kan angi at iTunes skal synkronisere alle filmer og TV-programmer
med iPod classic automatisk når du kobler til iPod classic, eller du kan angi at iTunes
kun synkroniserer markerte spillelister. Eller du kan håndtere filmer og TV-programmer
manuelt. Når du bruker denne funksjonen, kan du overføre videoer fra flere enn én
datamaskin uten å slette videoer på iPod classic.

Merk: Musikkvideoer organiseres sammen med sanger under Musikk-fanen i iTunes.
Se «Legge til musikk, videoer og annet innhold på iPod classic» på side 21.

Viktig:

Du kan vise en leid film på kun én enhet om gangen. Hvis du for eksempel leier

en film fra iTunes Store og overfører den til iPod classic, kan du kun se filmen på
iPod classic. Hvis du overfører filmen tilbake til iTunes, kan du kun vise den der, og ikke
på iPod classic. Vær oppmerksom på når leietiden utløper.