iPod classic - Bruke kontrollene på iPodclassic

background image

Bruke kontrollene på iPod classic

Kontrollene på iPod classic er enkle å finne og bruke. Trykk på en av knappene for å slå
på iPod classic.

Første gang du slår på iPod classic, vises språkmenyen. Bruk klikkeflaten for å gå til
språket du vil bruke, og trykk på midtknappen for å velge språket. Hovedmenyen vises
på språket du har valgt.

Bruk klikkeflaten og midtknappen til å navigere gjennom menyer, starte avspilling,
endre innstillinger og vise informasjon.

Låseknapp

Meny

Forrige/tilbakespoling

Start/pause

Dock-tilkobling

Hodetelefonutgang

Klikkeflate

Neste/framoverspoling

Midtknapp

background image

6

Kapittel 1

Grunnleggende om iPod classic

Beveg tommelen lett over klikkeflaten for å markere et menyobjekt. Trykk på
midtknappen for å velge objektet.

Trykk på Menu-knappen på klikkeflaten for å gå tilbake til forrige meny.

Her er flere ting du kan gjøre med kontrollene på iPod classic.

Hvis du vil gjøre dette

Gjør du følgende

Slå på iPod classic

Trykk på en hvilken som helst knapp.

Slå av iPod classic

Hold Start/pause-knappen (

) nede.

Slå på lyset

Trykk på en hvilken som helst knapp, eller bruk klikkeflaten.

Låse kontrollene på iPod classic

(Slik at ingenting skjer hvis du skulle
komme borti knappene.)

Sett låseknappen i låsestilling (et oransje felt vises).

Nullstille iPod classic

(Hvis den ikke reagerer.)

Skyv låseknappen til låsestilling, og skyv den deretter
tilbake igjen. Hold Menu-knappen og midtknappen nede
samtidig i omtrent 6 sekunder, til Apple-logoen vises på
skjermen.

Velge et menyobjekt

Bruk klikkeflaten for å navigere til objektet, og trykk på
midtknappen for å velge det.

Gå tilbake til forrige meny

Trykk på Menu-knappen.

Gå direkte til hovedmenyen

Hold nede Menu-knappen.

Få tilgang til flere funksjoner

Hold nede midtknappen til det vises en meny.

Finne fram til en sang

Velg Musikk fra hovedmenyen.

Finne fram til en video

Velg Videoer fra hovedmenyen.

Spille av en sang eller video

Marker sangen eller videoen, og trykk på midtknappen eller
Start/pause-knappen (

). iPod classic må mates ut fra

datamaskinen før den kan spille musikk og videoer.

Sette en sang eller video på pause

Trykk på Start/pause-knappen (

), eller koble fra

hodetelefonene.

Justere volumet

Bruk klikkeflaten når Spilles nå-skjermen vises.

Spille av alle sangene i en spilleliste
eller på et album

Marker spillelisten eller albumet, og klikk på Start/pause
(

).

Spille alle sanger i tilfeldig rekkefølge

Velg Miks sanger fra hovedmenyen. Du kan også mikse
sanger fra Spilles nå-skjermen.

Gå til et punkt i en sang eller video

Når Spilles nå-skjermen vises, trykker du på midtknappen
for å vise navigeringslinjen (spillehodet på linjen viser hvor
du er) og ruller deretter til et punkt i sangen eller videoen.

Gå til neste sang eller til neste kapittel
i en lydbok eller podcast

Trykk på Neste/framoverspoling-knappen (

).

Starte en sang eller video på nytt

Trykk på Forrige/tilbakespoling-knappen (

]

).

Gå framover eller bakover i en video

Hold nede Neste/framoverspoling- (

) eller Forrige/

tilbakespoling-knappen (

]

).

background image

Kapittel 1

Grunnleggende om iPod classic

7