iPod classic - Oppbevare og lese notater

background image

Oppbevare og lese notater

Du kan oppbevare og lese tekstnotater på iPod classic hvis enheten er aktivert for bruk
som ekstern disk (les page 51).

1

Arkiver et dokument som tekstfil (.txt) i et tekstbehandlingsprogram.

background image

Kapittel 6

Flere innstillinger, ekstrafunksjoner og tilbehør

59

2

Legg filen i Notes-mappen på iPod classic.

Slik leser du notatfiler:

m

Velg Ekstra > Notater.