iPod classic - Gjøre taleopptak

background image

Gjøre taleopptak

Du kan gjøre taleopptak ved hjelp av Apple-øretelefoner med fjernkontroll og mikrofon
eller en iPod classic-kompatibel mikrofon (ekstrautstyr som kan kjøpes fra
www.apple.com/no/ipodstore og Apple-forhandlere). Du kan oppbevare taleopptak på
iPod classic og synkronisere dem med datamaskinen. Du kan stille inn kvaliteten på
taleopptaket til Lav eller Høy.

Merk: Taleopptak kan ikke vare mer enn to timer. Hvis du tar opp mer enn to timer,
starter iPod classic et nytt taleopptak automatisk for å fortsette opptaket.

Slik tar du opp tale:

1

Koble Apple-øretelefonene med fjernkontroll og mikrofon til iPod classic, eller koble en
mikrofon til Dock-tilkoblingen på iPod classic.

Menyobjektet Taleopptak vises i hovedmenyen.

2

Start opptaket ved å velge Taleopptak > Start opptak.

3

Snakk mens du har på Apple-øretelefonene med fjernkontroll og mikrofon, eller hold
mikrofonen noen centimeter fra munnen når du snakker. Hvis du vil stanse opptaket
midlertidig, trykker du på Start/pause-knappen.

Velg Fortsett for å fortsette opptaket.

4

Når du er ferdig, velger du Stopp og Arkiver. Opptak arkiveres sortert etter dato og
klokkeslett.

Slik spiller du av et opptak:

m

Velg Ekstra > Taleopptak, og velg opptaket du vil spille av.

Merk: Menyobjektet Taleopptak vises ikke hvis du aldri har koblet en mikrofon eller
Apple-øretelefonene med fjernkontroll og mikrofon til iPod classic.

Slik synkroniserer du taleopptak med datamaskinen:
Taleopptakene arkiveres i WAV-format i Taleopptak-programmet på iPod classic. Hvis du
aktiverer iPod classic for bruk som disk, kan du kopiere taleopptak ved å flytte dem fra
mappen.

Hvis du lager taleopptak og iPod classic er stilt inn til å synkronisere sanger automatisk
(les «Automatisk synkronisering av musikk» på side 22), overføres taleopptakene
automatisk til en spilleliste i iTunes (og fjernes fra iPod classic) når du kobler iPod classic
til en datamaskin. Den nye Taleopptak-spillelisten vises i listen over spillelister på
venstre side av iTunes-vinduet.

background image

60

Kapittel 6

Flere innstillinger, ekstrafunksjoner og tilbehør