iPod classic - Bruke stoppeklokken

background image

Bruke stoppeklokken

Du kan bruke stoppeklokken når du trener, for å holde oversikten over tiden du bruker.
Hvis du løper på bane, kan du også holde oversikt over rundetidene dine. Du kan spille
musikk mens du bruker stoppeklokken.

Slik bruker du stoppeklokken:

1

Velg Ekstra > Stoppeklokke.

2

Start tidtakeren ved å trykke på Start/pause.

3

Trykk på midtknappen for å registrere rundetider. Opptil tre rundetider vises under
totaltiden.

4

Trykk på Start/pause-knappen for å stoppe totaltid, og klikk på Fortsett for å starte
tidtakingen igjen.

5

Velg Ny stoppeklokke for å starte en ny stoppeklokkeøkt.

Merk: Når du har startet stoppeklokken, fortsetter stoppeklokken å gå så lenge
Tidtaker-skjermen vises. Hvis du starter stoppeklokken og går til en annen meny, og
iPod classic ikke spiller musikk eller video, stoppes stoppeklokken og iPod classic slår
seg av automatisk etter noen få minutter.

Slik viser eller sletter du loggen for en stoppeklokkeøkt:

1

Velg Ekstra > Stoppeklokke.

Nåværende logg og en liste over arkiverte økter vises.

2

Velg en logg for å vise informasjon om økten.

iPod classic tar vare på stoppeklokkeøkter inkludert datoer, klokkeslett og rundetider.
Du vil se dato og klokkeslett for når økten startet, totaltid for økten, rundetid for den
raskeste og den langsomste runden, gjennomsnittlig rundetid og de siste rundetidene.

3

Trykk på midtknappen. Velg Slett logg for å slette den valgte loggen, eller velg Tøm
logger for å slette alle nåværende logger.