iPod classic - Video’s bekijken op een televisie die is aangesloten op de iPodclassic

background image

Video's bekijken op een televisie die is aangesloten op de
iPod classic

Als u over een AV-kabel van Apple beschikt, kunt u video's bekijken op een televisie die
is aangesloten op de iPod classic. Hiervoor moet u de iPod classic eerst instellen om
video's weer te geven op een televisie en de iPod classic vervolgens aansluiten op de
televisie om de video af te spelen.

Gebruik de Apple component AV-kabel, Apple composite AV-kabel of Apple AV
Connection Kit. Andere, vergelijkbare RCA-kabels zijn mogelijk niet geschikt. Deze
kabels zijn verkrijgbaar op www.apple.com/nl/ipodstore of bij een Apple reseller bij u
in de buurt.

De iPod classic instellen om video's af te spelen op de televisie

m

Selecteer 'Video's' > 'Instellingen' en stel 'Tv-uitvoer' in op 'Vraag' of 'Aan'.

Als u 'Tv-uitvoer' instelt op 'Vraag' en u een video wilt afspelen, wordt u telkens
wanneer u een video afspeelt gevraagd of u deze op de televisie of op de iPod classic
wilt afspelen. Als u 'Tv-uitvoer' instelt op 'Aan', worden video's op de iPod classic alleen
via een televisie afgespeeld. Als u een video probeert af te spelen terwijl de iPod classic
niet op een televisie is aangesloten, wordt u gevraagd de iPod classic op een televisie
aan te sluiten.

U kunt ook instellen dat video's schermvullend of in breedbeeld worden weergegeven
of instellen dat video's op PAL- of NTSC-apparaten worden weergegeven.

Instellingen voor de televisie opgeven

m

Selecteer 'Video's' > 'Instellingen' en volg de onderstaande instructies.

Taak

Stappen

Video op een televisie afspelen

Stel 'Tv-uitvoer' in op 'Vraag' of 'Aan'.

Video's afspelen op PAL- of
NTSC-televisies

Stel 'Tv-signaal' in op 'NTSC' op 'PAL'. NTSC en PAL zijn
uitzendstandaarden voor televisies. Mogelijk kan uw televisie beide
standaarden gebruiken, afhankelijk van het land of de regio waarin
u de televisie hebt aangeschaft. Als u niet zeker weet welke
standaard u voor uw televisie moet instellen, raadpleegt u de
documentatie die u bij de televisie hebt ontvangen.

De weergaveverhouding van
het externe televisietoestel

Stel 'Tv-scherm' in op 'Breedbeeld' voor de verhouding 16:9 of op
'Standaard' voor de verhouding 4:3.

Video's schermvullend afspelen Stel 'Schermvullend' in op 'Aan'. Als u 'Schermvullend' instelt op

'Uit', worden breedbeeldvideo's op de iPod classic of op
standaardtelevisieschermen (met de verhouding 4:3) met zwarte
balken weergegeven.

Alternatieve audio afspelen

Stel 'Alternatieve audio' in op 'Aan'.

Bijschriften weergeven

Stel 'Bijschriften' in op 'Aan'.

Ondertiteling weergeven

Stel 'Ondertiteling' in op 'Aan'.

background image

48

Hoofdstuk 4

Video's bekijken

De iPod classic op de televisie aansluiten met de component AV-kabel van Apple

1

Sluit de groene, blauwe en rode videoconnectors aan op de component-video-
invoerpoorten (Y, Pb en Pr) op uw televisie.

U kunt ook de composite AV-kabel van Apple gebruiken. In dat geval sluit u de gele
videoconnector aan op de video-invoerpoort op uw televisie. Uw televisie moet zijn
voorzien van een RCA-videopoort en -audiopoort.

2

Sluit de witte en rode audioconnectors respectievelijk op de linker en rechter analoge
geluidsinvoerpoort op uw televisie aan.

3

Sluit de iPod Dock Connector op de iPod classic of het Universal Dock aan.

4

Sluit de USB-connector aan op de USB-lichtnetadapter of op uw computer zodat de
batterij van de iPod classic opgeladen blijft.

5

Zet de iPod classic en uw televisie of ontvanger aan om het afspelen te starten.

Controleer of 'Tv-uitvoer' op de iPod classic is ingesteld op 'Aan'.

Opmerking: De poorten op uw televisie of ontvanger komen mogelijk niet overeen met
de poorten in de afbeelding.

Een video op uw televisie afspelen

1

Sluit de iPod classic aan op uw televisie (zie bovenstaande instructies).

2

Zet de televisie aan en stel weergave in via de invoerpoorten die op de iPod classic zijn
aangesloten.
Raadpleeg de documentatie die u bij de televisie hebt ontvangen voor meer
informatie.

3

Selecteer 'Video's' op de iPod classic en zoek de gewenste video.

USB-lichtnet-
adapter

USB-
connector

iPod

Linkergeluids-
poort (wit)

Dockconnector

Televisie

Video-invoerpoorten (Y,

Rechtergeluidspoort (rood)

background image

5

49

5