iPod classic - Belangrijke wenken voor uw veiligheid

background image

Belangrijke wenken voor uw veiligheid

Juist gebruik U mag de iPod classic nooit buigen, laten vallen, in elkaar drukken,
doorboren, verbranden of openmaken.

Water en vochtige ruimten Gebruik de iPod classic niet in de regen of in de buurt van
wastafels of op vochtige locaties. Zorg dat u geen voedsel of vloeistof op de
iPod classic morst. Mocht de iPod classic toch nat worden, koppel dan eerst alle kabels
los, schakel de iPod classic uit en zet de vergrendelknop in de vergrendelpositie
voordat u de speler reinigt. Laat de speler daarna goed drogen.

Reparatie van de iPod classic Probeer de iPod classic nooit zelf te repareren. Als de
iPod classic in water is gevallen, is doorboord of hard is gevallen, brengt u het apparaat
naar een door Apple erkende serviceaanbieder voordat u het weer in gebruik neemt.
De iPod classic bevat geen onderdelen die u zelf kunt vervangen. Voor informatie over
service en reparatie kiest u 'iPod Help' uit het Help-menu in iTunes of gaat u naar
www.apple.com/nl/support/ipod. De oplaadbare batterij van de iPod classic mag alleen
worden vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder.
Ga voor meer informatie over vervanging van de batterij naar
www.apple.com/nl/support/ipod/service/battery.

±

Lees, voordat u de iPod classic in gebruik neemt, eerst de onderstaande

veiligheidsinformatie en bedieningsinstructies om letsel te voorkomen.

WAARSCHUWING:

Als u de onderstaande veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit

leiden tot brand, een elektrische schok, ander letsel of schade.

background image

Hoofdstuk 8

Veilig gebruik en onderhoud

77

De (afzonderlijk verkrijgbare) Apple USB-lichtnetadapter Als u uw iPod classic
oplaadt met de Apple USB-lichtnetadapter (afzonderlijk verkrijgbaar op
www.apple.com/nl/ipodstore), controleert u eerst of de wisselstroomstekker goed op
de lichtnetadapter is aangesloten voordat u deze op een stopcontact aansluit.
Vervolgens sluit u de Apple USB-lichtnetadapter aan op het stopcontact. Zorg dat uw
handen droog zijn als u de Apple USB-lichtnetadapter aansluit of loskoppelt. Gebruik
alleen een iPod-lichtnetadapter van Apple om de iPod classic op te laden.

De iPod USB-lichtnetadapter kan warm worden wanneer u deze gebruikt. Zorg daarom
voor voldoende ventilatie rond de iPod USB-lichtnetadapter en ga voorzichtig met de
adapter om.

Koppel de iPod USB-lichtnetadapter direct los als zich een van de volgende situaties
voordoet:

 De voedingskabel of stekker is rafelig of beschadigd.
 De adapter is blootgesteld aan regen, vloeistoffen of veel vocht.
 De behuizing van de adapter is beschadigd.
 U vermoedt dat de adapter onderhoud nodig heeft of moet worden gerepareerd.
 U wilt de adapter reinigen.

Gehoorbeschadiging Als het volume van de koptelefoon te hoog wordt ingesteld, kan
uw gehoor beschadigd raken. Stel het volume daarom niet te hoog in. Als u langere
tijd naar geluid met een hoog volume luistert, kunt u hieraan wennen. Hierdoor lijkt
het alsof het volume op een normaal niveau is afgesteld, maar kan uw gehoor toch
worden beschadigd. Als u last krijgt van piepende oren of als u anderen slecht kunt
verstaan, stopt u met luisteren en laat u uw gehoor onderzoeken. Hoe hoger het
volume, hoe sneller uw gehoor beschadigd kan raken. Enkele tips om
gehoorbeschadiging te voorkomen:

 Luister niet te lang via een koptelefoon naar geluid met een hoog volume.
 Zet het volume niet hoger als het omgevingsgeluid toeneemt.
 Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet kunt horen praten.

Zie “Een volumebegrenzing instellen” op pagina 42 voor meer informatie over het
instellen van een volumebegrenzing op de iPod classic.

Veilig gebruik van de koptelefoon Het gebruik van een koptelefoon tijdens het
besturen van een voertuig wordt afgeraden en is in bepaalde landen zelfs verboden. U
dient na te gaan wat de toepasselijke wetgeving en richtlijnen voor het gebruik van
een koptelefoon tijdens het besturen van een voertuig zijn en u daaraan te houden.
Het is van belang dat u uw volledige aandacht op het verkeer blijft richten. U moet de
audiospeler uitschakelen als u hierdoor wordt afgeleid tijdens het besturen van een
voertuig of tijdens het uitvoeren van een taak die uw volle concentratie eist.

background image

78

Hoofdstuk 8

Veilig gebruik en onderhoud

Attaques, tijdelijke bewusteloosheid en vermoeidheid van de ogen Een klein aantal
mensen is mogelijk gevoelig voor attaques of black-outs (zelfs wanneer ze hier nog
nooit eerder last van hebben gehad) als ze worden blootgesteld aan knipperende
lichten of lichtpatronen, bijvoorbeeld bij het spelen van videogames of het kijken naar
videobeelden. Wanneer u wel eens een attaque hebt gehad of tijdelijk buiten
bewustzijn bent geweest, of als dit voorkomt in uw familie, dient u eerst uw huisarts te
raadplegen voordat u games op uw iPod classic speelt (indien beschikbaar) of video's
op uw iPod classic wilt bekijken. Staak het gebruik van uw iPod en raadpleeg een arts
als u last krijgt van een of meer van de volgende symptomen: stuiptrekkingen,
onwillekeurige trillingen van uw oogleden of -spieren, verlies van bewustzijn,
onwillekeurige bewegingen en desoriëntatie. U kunt de kans op black-outs, attaques
en vermoeide ogen verkleinen door niet te lang onafgebroken naar het scherm te
kijken, de iPod classic ver genoeg van uw ogen te houden, de iPod classic onder goed
verlichte omstandigheden te gebruiken en regelmatig te pauzeren.

Herhalingsoverbelasting Als u bepaalde handelingen vaak herhaalt (bijvoorbeeld
tijdens het spelen van een game op de iPod classic), kunt u last krijgen van uw handen,
armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Pauzeer regelmatig en raadpleeg een
arts indien deze klachten aanhouden tijdens of na het uitvoeren van dergelijke
handelingen.