iPod classic - Veilig gebruik en onderhoud

background image

Veilig gebruik en onderhoud

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over een veilig
gebruik van de Apple iPod.

Bewaar de iPod classic-gebruikershandleiding goed, zodat u deze later nog eens kunt
raadplegen.