iPod classic - Problemen oplossen en tips

background image

Problemen oplossen en tips

De meeste problemen met de iPod classic kunnen snel
worden opgelost aan de hand de aanwijzingen in dit
hoofdstuk.

Algemene suggesties

De meeste problemen kunnen worden opgelost door de iPod classic opnieuw in te
stellen. Controleer eerst of de batterij van de iPod classic is opgeladen.

De iPod classic opnieuw instellen

1

Zet de vergrendelknop in de vergrendelpositie (HOLD) en weer terug.

2

Houd de menu- en selectieknop minstens zes seconden ingedrukt, totdat het Apple
logo verschijnt.