iPod classic - Het schermslot van de iPodclassic activeren

background image

Het schermslot van de iPod classic activeren

U kunt een code instellen om te voorkomen dat iemand anders uw iPod classic zonder
uw toestemming kan gebruiken. Wanneer u het slot activeert van een iPod classic die
niet op een computer is aangesloten, moet u een code invoeren om het slot uit te
schakelen en de speler weer te kunnen gebruiken.

Opmerking: Het verschil met de vergrendelknop is dat die knop alleen is bedoeld om
te voorkomen dat u per ongeluk op de knoppen van de iPod classic drukt. Met een
code voorkomt u dat iemand anders uw iPod classic kan gebruiken.

Een code voor de iPod classic instellen

1

Selecteer 'Extra's' > 'Schermslot'.

2

Voer in het scherm 'Nieuwe toegangscode' een code in.

 Gebruik het Click Wheel om een cijfer voor de eerste positie te selecteren. Druk op

de selectieknop om uw keuze te bevestigen en naar de volgende positie te gaan.

 Ga op dezelfde manier te werk om de resterende cijfers van de code in te stellen. Met

de knop voor het volgende nummer gaat u naar de volgende positie en met de
knop voor het vorige nummer gaat u naar de vorige positie. Druk op de selectieknop
als u zich op de laatste positie bevindt.

background image

Hoofdstuk 6

Meer instellingen, extra functies en accessoires

61

3

Voer in het bevestigingsscherm de code in om deze te bevestigen of druk op de
menuknop om dit scherm te verlaten zonder het schermslot te activeren.

Wanneer u hiermee klaar bent, keert u terug naar het scherm 'Schermslot' waarin u het
scherm kunt beveiligen of de code opnieuw kunt instellen. Om terug te gaan naar het
vorige scherm zonder het schermslot te activeren, drukt u op de menuknop.

Het schermslot van de iPod classic activeren

m

Selecteer 'Extra's' > 'Schermslot' > 'Vergrendel'.

Als u zojuist de code hebt ingesteld, is 'Vergrendel' al geselecteerd in het scherm. U
hoeft dan alleen maar op de selectieknop te drukken om het schermslot van de
iPod classic te activeren.

Als het scherm is vergrendeld, wordt een hangslotsymbool weergegeven.

Opmerking: U kunt het Schermslot-menu aan het hoofdmenu toevoegen, zodat u het
scherm van de iPod classic snel kunt beveiligen. Zie “Onderdelen toevoegen aan of
verwijderen uit het hoofdmenu” op pagina 9.

Wanneer het hangslotsymbool op het scherm wordt weergegeven, kunt u het
schermslot van de iPod classic op twee manieren uitschakelen:
 Druk op de selectieknop om de code op de iPod classic in te voeren. Met behulp van

het Click Wheel kunt u de nummers selecteren. Druk vervolgens op de selectieknop
om de nummers te bevestigen. Als u de verkeerde code invoert, blijft het schermslot
geactiveerd. U dient in dit geval de code opnieuw in te voeren.

 Als u de iPod classic aansluit op de computer waarop u de speler gewoonlijk aansluit,

wordt het slot van de iPod classic automatisch uitgeschakeld.

Opmerking: Als u met deze methoden het slot van de iPod classic toch niet kunt
uitschakelen, kunt u de software van de iPod classic herstellen. Zie “De iPod-software
bijwerken of herstellen” op pagina 75.

Een eerder ingestelde code wijzigen

1

Selecteer 'Extra's' > 'Schermslot' > 'Stel opnieuw in'.

2

Voer in het scherm 'Voer toegangscode in' de huidige code in.

3

Voer in het scherm 'Nieuwe toegangscode' een nieuwe code in en bevestig deze.

Opmerking: Als u de huidige cijfercombinatie niet meer weet, kunt u de combinatie
alleen nog maar wissen en een nieuwe combinatie invoeren door de iPod classic-
software te herstellen. Zie “De iPod-software bijwerken of herstellen” op pagina 75.