iPod classic - Podcasts afspelen

background image

Podcasts afspelen

Podcasts zijn gratis programma's die u kunt downloaden via de iTunes Store. Podcasts
zijn geordend op programma, afleveringen van programma's en hoofdstukken in
afleveringen. Als u het afspelen van een podcast onderbreekt en later voortzet, wordt
de podcast afgespeeld vanaf het punt waar u was gebleven.

Een podcast afspelen

1

Selecteer 'Podcasts' in het hoofdmenu en selecteer vervolgens een programma.

De podcasts worden in omgekeerd chronologische volgorde weergegeven, zodat u de
meest recente het eerst kunt afspelen. Naast de uitzendingen en afleveringen die u
nog niet hebt afgespeeld, wordt een blauwe stip weergegeven.

2

Selecteer de aflevering die u wilt afspelen.

Als u een audiopodcast selecteert, worden in het scherm 'Huidig nummer' het
programma, de aflevering en de datum weergegeven. Bovendien kunt u in dit scherm
zien hoeveel tijd al is verstreken en hoe lang het programma nog duurt. Druk op de
selectieknop om de navigatiebalk, de beoordeling en andere informatie over de
podcast weer te geven. U kunt met videopodcasts op dezelfde manier werken als met
video's.

Als de podcast is ingedeeld in hoofdstukken, kunt u met de knoppen voor het
volgende en vorige nummer naar het volgende hoofdstuk of naar het begin van het
huidige hoofdstuk in de podcast gaan.

Als een podcast illustraties bevat, wordt mogelijk ook een afbeelding weergegeven. De
illustraties van een podcast kunnen gedurende een aflevering worden gewijzigd.

Voor meer informatie over podcasts opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.
Zoek vervolgens op “podcasts”.