iPod classic - Songteksten op de iPodclassic bekijken

background image

Songteksten op de iPod classic bekijken

Als u in iTunes de songtekst van een nummer invoert (zie “Songteksten toevoegen” op
pagina 20) en het nummer vervolgens naar de iPod classic kopieert, kunt u de
songtekst op de iPod classic weergeven. Songteksten worden alleen weergegeven als u
deze hebt ingevoerd.

De songtekst op de iPod classic weergeven terwijl het nummer wordt afgespeeld

m

Druk in het scherm 'Huidig nummer' op de selectieknop om de songtekst weer te
geven. U kunt tijdens het afspelen van het nummer door de songtekst scrollen.