iPod classic - Albumillustraties op de iPodclassic weergeven

background image

Albumillustraties op de iPod classic weergeven

iTunes geeft de beschikbare albumillustraties op de iPod classic weer. Albumillustraties
verschijnen op de iPod classic in de lijst met albums, wanneer u een nummer van het
album afspeelt en in Cover Flow (zie het volgende gedeelte voor meer informatie over
Cover Flow).

Een albumillustratie op de iPod classic bekijken

m

Speel een nummer af waarvoor een albumillustratie beschikbaar is en bekijk de
illustratie in het scherm 'Huidig nummer'.

Voor meer informatie over albumillustraties opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes
Help'.