iPod classic - Muziek en ander geluidsmateriaal afspelen

background image

Muziek en ander geluidsmateriaal afspelen

Als een nummer wordt afgespeeld, wordt het scherm 'Huidig nummer' weergegeven.
In de tabel hieronder worden de onderdelen in het scherm 'Huidig nummer' op de
iPod classic beschreven.

Onderdeel in het scherm
'Huidig nummer'

Functie

Shufflesymbool (¡)

Dit symbool wordt weergegeven als u hebt ingesteld dat de
iPod classic nummers of albums in willekeurige volgorde afspeelt.

Herhaalsymbool ()

Dit symbool verschijnt als u hebt ingesteld dat alle nummers op de
iPod classic worden herhaald. Het symbool voor herhaling van één
nummer (!) wordt weergegeven als u hebt ingesteld dat één
nummer op de iPod classic wordt herhaald.

Afspeelsymbool

Dit symbool wordt weergegeven wanneer een nummer wordt
afgespeeld. Het pauzesymbool (

1

) wordt weergegeven wanneer

het afspelen van een nummer is onderbroken.

Shufflesymbool

Herhaalsymbool

Voortgangsb

Nummerinformatie,
beoordeling en het
nummer uit de reeks dat

Albumillustratie

Batterijsymbool

Afspeelsymbool

background image

34

Hoofdstuk 3

Luisteren naar muziek

Druk op de selectieknop om door de overige onderdelen in het scherm 'Huidig
nummer' te nagiveren:

U kunt met behulp van het Click Wheel en de selectieknop een nummer of
muziekvideo zoeken.

Wanneer u muziekvideo's afspeelt vanuit het Muziek-menu, hoort u alleen de muziek.
Wanneer u muziekvideo's afspeelt vanuit het Video's-menu, ziet u daarnaast ook de
video.

Een nummer zoeken en het nummer afspelen

m

Selecteer 'Muziek', zoek een nummer of muziekvideo en druk op de afspeel-/
pauzeknop.

Het afspeelvolume wijzigen

m

Als de voortgangsbalk wordt weergegeven, kunt u het volume aanpassen met behulp
van het Click Wheel.

Als u de voortgangsbalk niet ziet, drukt u op de selectieknop totdat de balk verschijnt.

Batterijsymbool

Dit symbool geeft aan hoe ver de batterij nog is opgeladen.

Albumillustratie

Hier wordt de albumillustratie weergegeven, indien aanwezig.

Nummerinformatie

Hier worden de titel van het nummer, de artiest en de albumtitel
weergegeven. Als u een beoordeling toekent aan het nummer,
worden hier sterren weergegeven. Ook wordt hier weergegeven
welk nummer van de huidige reeks nummers momenteel wordt
afgespeeld.

Voortgangsbalk

Hier wordt de reeds verstreken en nog resterende tijd van het
huidige nummer weergegeven.

Onderdeel in het scherm
'Huidig nummer'

Functie

Schermonderdeel

Functie

Navigatiebalk

Hiermee kunt u snel naar een ander gedeelte van het nummer
gaan.

Genius-schuifknop

Hiermee maakt u een Genius-afspeellijst aan op basis van het
huidige nummer. De Genius-schuifknop verschijnt niet als geen
Genius-informatie over het huidige nummer beschikbaar is.

Shuffleschuifknop

Hiermee kunt u de shufflefunctie voor nummers of albums
gebruiken vanuit het scherm 'Huidig nummer'.

Nummerbeoordeling

Hiermee kunt u een beoordeling aan een nummer toekennen.

Songtekst

Hier wordt de songtekst van het huidige nummer weergegeven.
De songtekst wordt alleen weergegeven als u deze in iTunes hebt
toegevoegd.

background image

Hoofdstuk 3

Luisteren naar muziek

35

Naar een ander gedeelte van een nummer gaan

1

Druk op de selectieknop totdat de navigatiebalk wordt weergegeven.

2

Gebruik het Click Wheel om de afspeelkop op de navigatiebalk te verplaatsen.

Een Genius-afspeellijst aanmaken op basis van het huidige nummer

1

Druk op de selectieknop totdat de Genius-schuifknop wordt weergegeven.

2

Verplaats de schuifknop met behulp van het Click Wheel naar 'Start'.

De Genius-schuifknop verschijnt niet als geen Genius-informatie over het huidige
nummer beschikbaar is.

Shuffleopties instellen vanuit het scherm 'Huidig nummer'

1

Druk op de selectieknop totdat de shuffleschuifknop wordt weergegeven.

2

Verplaats de schuifknop met behulp van het Click Wheel naar 'Nummers' of 'Albums'.

 Selecteer 'Nummers' om alle nummers op de iPod classic in willekeurige volgorde af

te spelen.

 Selecteer 'Albums' om alle nummers in het huidige album in de normale volgorde af

te spelen. De iPod classic selecteert vervolgens een willekeurig ander album en
speelt de nummers in dat album in de normale volgorde af.

Een muziekvideo alleen beluisteren

m

Selecteer 'Muziek' en scrol naar een muziekvideo.

Wanneer u de video afspeelt, hoort u de muziek maar worden de videobeelden niet
weergegeven. Wanneer u een afspeellijst afspeelt waarin ook videopodcasts
voorkomen, hoort u de podcasts maar ziet u ze niet.

Teruggaan naar het vorige menu

m

Druk in een willekeurig scherm op de menuknop.