iPod classic - Nummers op de iPodclassic in willekeurige volgorde afspelen

background image

Nummers op de iPod classic in willekeurige volgorde afspelen

U kunt instellen dat de iPod classic nummers, albums of uw gehele bibliotheek in
willekeurige volgorde afspeelt.

Alle nummers op de iPod classic in willekeurige volgorde afspelen en het afspelen
starten

m

Selecteer 'Shuffle nummers' in het hoofdmenu van de iPod classic.

De iPod classic speelt nummers uit uw gehele muziekbibliotheek in willekeurige
volgorde af. Hierbij worden audioboeken en podcasts overgeslagen.

De shufflefunctie instellen op 'Nummers' of 'Albums' op de iPod classic

1

Selecteer 'Instellingen' in het hoofdmenu van de iPod classic.

2

Stel 'Shuffle' in op 'Nummers' of 'Albums'.

Als u op de iPod classic hebt ingesteld dat nummers in willekeurige volgorde worden
afgespeeld, speelt de iPod classic nummers in elke lijst (bijvoorbeeld een album of
afspeellijst) in willekeurige volgorde af.

Als u op de iPod classic de optie 'Shuffle' instelt op 'Albums', worden alle nummers van
een album in de vaste volgorde afgespeeld en wordt vervolgens een willekeurig ander
album geselecteerd waarvan de nummers in de vaste volgorde worden afgespeeld.

U kunt op de iPod classic ook rechtstreeks vanuit het scherm 'Huidig nummer' de
shufflefunctie instellen.

De iPod classic vanuit het scherm 'Huidig nummer' instellen op de shufflefunctie

1

Druk in het scherm 'Huidig nummer' op de selectieknop totdat de shuffleschuifknop
verschijnt.

2

Stel met het Click Wheel in dat de iPod classic nummers of albums in willekeurige
volgorde afspeelt.

background image

Hoofdstuk 3

Luisteren naar muziek

41