iPod classic - Nummers op de iPodclassic herhalen

background image

Nummers op de iPod classic herhalen

U kunt instellen dat de iPod classic een nummer telkens herhaalt of de nummers in een
geselecteerde lijst herhaalt.

Instellen dat de iPod classic nummers herhaalt

m

Selecteer 'Instellingen' in het hoofdmenu van de iPod classic.

Â

Om alle nummers in de lijst te herhalen, stelt u de optie 'Herhaal' in op 'Alle'.

Â

Om slechts één nummer telkens te herhalen, stelt u 'Herhaal' in op 'Eén'.