iPod classic - Het Muziek-menu aanpassen

background image

Het Muziek-menu aanpassen

U kunt net als bij het hoofdmenu onderdelen toevoegen aan of verwijderen uit het
Muziek-menu. U kunt bijvoorbeeld het onderdeel 'Compilaties' aan dit menu
toevoegen, zodat u eenvoudig compilaties van verschillende bronnen kunt selecteren.

Een onderdeel toevoegen aan of verwijderen uit het Muziek-menu

1

Selecteer 'Instellingen' > 'Muziek'.

background image

42

Hoofdstuk 3

Luisteren naar muziek

2

Selecteer de onderdelen die u in het Muziek-menu wilt weergeven. Een vinkje geeft aan
dat het onderdeel aan het hoofdmenu is toegevoegd. Selecteer 'Herstel menu' om de
oorspronkelijke instellingen van het Muziek-menu te herstellen.