iPod classic - Een volumebegrenzing instellen

background image

Een volumebegrenzing instellen

U kunt een begrenzing instellen voor het maximale volume van de iPod classic en
hieraan een code toewijzen, zodat de instelling niet kan worden gewijzigd.

Een volumebegrenzing voor de iPod classic instellen

1

Selecteer 'Instellingen' > 'Volumelimiet'.

De volumeregelaar geeft het huidige volume aan.

2

Selecteer met behulp van het Click Wheel de volumebegrenzing.

U kunt ook op de afspeelknop drukken om het geselecteerde nummer af te spelen
terwijl u de volumebegrenzing instelt.

3

Druk op de selectieknop om de volumebegrenzing in te stellen.

Een driehoekje op de volumebalk geeft de volumebegrenzing aan.

4

Druk op de menuknop om de volumebegrenzing te accepteren zonder de instelling
met een code te beveiligen. Of stel in het scherm 'Voer toegangscode in' een code in
om de instelling van de volumebegrenzing met een code te beveiligen.

5

U kunt als volgt een code invoeren:

Â

Gebruik het Click Wheel om een cijfer voor de eerste positie te selecteren. Druk op
de selectieknop om uw keuze te bevestigen en naar de volgende positie te gaan.

Â

Ga op dezelfde manier te werk om de resterende cijfers van de code in te stellen. Met
de knop voor het volgende nummer gaat u naar de volgende positie en met de
knop voor het vorige nummer gaat u naar de vorige positie. Druk op de selectieknop
als u zich op de laatste positie bevindt om de gehele code te bevestigen.

Als u een code hebt ingesteld, moet u deze invoeren om de volumebegrenzing te
kunnen wijzigen of ongedaan te kunnen maken.

Het volume van nummers en ander geluidsmateriaal varieert, afhankelijk van de manier
waarop het materiaal is opgenomen of gecodeerd. Zie “Alle nummers met hetzelfde
volume afspelen” op pagina 43 voor informatie over het instellen van een relatief
volumeniveau in iTunes en op de iPod classic.

Het volumeniveau varieert ook per koptelefoon. Met uitzondering van de iPod Radio
Remote ondersteunen accessoires die op de iPod Dock Connector worden aangesloten
geen volumebegrenzing.

De volumebegrenzing wijzigen

1

Selecteer 'Instellingen' > 'Volumelimiet'.

background image

Hoofdstuk 3

Luisteren naar muziek

43

2

Als u een code hebt ingesteld, voert u deze in door de cijfers te selecteren met behulp
van het Click Wheel en vervolgens met de selectieknop te bevestigen.

3

Gebruik het Click Wheel om de volumebegrenzing te wijzigen.

4

Druk op de afspeel-/pauzeknop om de wijziging te accepteren.

De volumebegrenzing opheffen

1

Druk op de pauzeknop als u momenteel naar de iPod classic luistert.

2

Selecteer 'Instellingen' > 'Volumelimiet'.

3

Als u een code hebt ingesteld, voert u deze in door de cijfers te selecteren met behulp
van het Click Wheel en vervolgens met de selectieknop te bevestigen.

4

Gebruik het Click Wheel om de volumebegrenzing te verplaatsen naar het maximale
niveau op de volumebalk. Hiermee verwijdert u de ingestelde volumebeperking.

5

Druk op de afspeel-/pauzeknop om de wijziging te accepteren.

Als u de code niet meer weet, kunt u de iPod classic herstellen. Zie “De iPod-software
bijwerken of herstellen” op pagina 75 voor meer informatie.