iPod classic - Alle nummers met hetzelfde volume afspelen

background image

Alle nummers met hetzelfde volume afspelen

U kunt in iTunes instellen dat het volume van nummers automatisch wordt aangepast,
zodat alle nummers met hetzelfde volume worden afgespeeld. De volume-instellingen
van iTunes kunt u ook op de iPod classic gebruiken.

In iTunes instellen dat nummers met hetzelfde geluidsniveau worden afgespeeld

1

Open iTunes en kies 'iTunes' > 'Voorkeuren' (Mac) of 'Bewerken' > 'Voorkeuren'
(Windows).

2

Klik op 'Afspelen' en schakel het aankruisvak 'Geluidscontrole' in. Klik vervolgens op
'OK'.

Op de iPod classic instellen dat de iTunes-instellingen voor het volume worden
gebruikt

m

Selecteer 'Instellingen' en stel 'Geluidscontrole' in op 'Aan'.

Als u het aankruisvak 'Geluidscontrole' in iTunes niet hebt ingeschakeld, heeft het
activeren van de optie 'Geluidscontrole' op de iPod classic geen invloed op het volume.