iPod classic - Foto’s van uw computer naar de iPodclassic kopiëren

background image

Foto's van uw computer naar de iPod classic kopiëren

Als u een Mac hebt met iPhoto 7.1.5 of hoger, kunt u iPhoto-albums automatisch
synchroniseren (voor Mac OS X versie 10.4.11 is iPhoto 6.0.6 of hoger vereist). Als u een
Windows-computer of Mac hebt, kunt u foto's in een map op de harde schijf naar de
iPod classic kopiëren.

De eerste keer dat u foto's naar de iPod classic kopieert, duurt de overdracht mogelijk
enige tijd, afhankelijk van de hoeveelheid foto's in uw fotobibliotheek.

Met iPhoto foto's vanaf een Mac synchroniseren met de iPod classic

1

Selecteer in iTunes de iPod classic in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Foto's'.

2

Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's uit' (Mac) of 'Foto's synchroniseren uit'
(Windows) in en kies 'iPhoto' uit het venstermenu.

3

Selecteer de gewenste opties voor synchronisatie.

 Als u al uw foto's wilt kopiëren, selecteert u 'Alle foto's, albums, gebeurtenissen en

gezichten'.

 Als u geselecteerde foto's wilt kopiëren, selecteert u 'Geselecteerde albums,

gebeurtenissen en gezichten en autom. inclusief' en kiest u een optie uit het
venstermenu. Selecteer vervolgens de albums, gebeurtenissen en gezichten die u
wilt kopiëren. (De functie 'Gezichten' is alleen beschikbaar in iPhoto 8.1 of hoger.)

 Als u video's wilt kopiëren vanuit iPhoto, schakelt u het aankruisvak 'Inclusief video's'

in.

4

Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

Foto's vanuit een map op de harde schijf naar de iPod classic kopiëren

1

Sleep de afbeeldingen naar een map op de computer.

Als u afbeeldingen in afzonderlijke fotoalbums op de iPod classic wilt weergeven,
maakt u in de map extra mappen aan en sleept u de afbeeldingen vervolgens naar de
nieuwe mappen.

2

Selecteer in iTunes de iPod classic in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Foto's'.

3

Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's uit' (Mac) of 'Foto's synchroniseren uit'
(Windows) in .

background image

Hoofdstuk 5

Foto's toevoegen en bekijken

51

4

Kies 'Kies map' (Mac) of 'Map kiezen' (Windows) uit het venstermenu en selecteer de
map met de afbeeldingen.

5

Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).