iPod classic - Podcasts naar de iPodclassic kopiëren

background image

Podcasts naar de iPod classic kopiëren

De opties die u instelt voor het kopiëren van podcasts naar de iPod classic staan geheel
los van de opties voor het kopiëren van nummers en video's. De instellingen voor
podcasts hebben geen invloed op de instellingen voor video's, en omgekeerd. U kunt
in iTunes instellen dat alle of geselecteerde podcasts automatisch worden
gesynchroniseerd, maar u kunt ook handmatig podcasts naar de iPod classic kopiëren.

In iTunes instellen dat podcasts op de iPod classic automatisch worden bijgewerkt

1

Selecteer in iTunes de iPod classic in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Podcasts'.

2

Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer podcasts' (Mac) of 'Podcasts synchroniseren'
(Windows) in het paneel 'Podcasts' in.

3

Selecteer de gewenste podcasts, afleveringen en afspeellijsten en stel de gewenste
opties voor synchronisatie in.

4

Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

background image

Hoofdstuk 2

De iPod classic configureren

29

Wanneer u hebt ingesteld dat podcasts op de iPod classic automatisch worden
gesynchroniseerd, wordt de iPod classic bijgewerkt zodra u de speler op de computer
aansluit.

Als het aankruisvak 'Synchroniseer alleen geselecteerde nummers en video's' (Mac) of
'Alleen geselecteerde nummers en video's synchroniseren' (Windows) in het paneel
'Samenvatting' is ingeschakeld, worden alleen de onderdelen gesynchroniseerd die zijn
geselecteerd.