iPod classic - Muziek van geselecteerde afspeellijsten, artiesten en genres synchroniseren met de iPodclassic

background image

Muziek van geselecteerde afspeellijsten, artiesten en genres
synchroniseren met de iPod classic

U kunt in iTunes instellen dat alleen geselecteerde afspeellijsten, artiesten en genres
worden gesynchroniseerd met de iPod classic als de muziek in uw iTunes-bibliotheek
niet volledig op de iPod classic past. Alleen de muziek uit de afspeellijsten, artiesten en
genres die u hebt geselecteerd, worden dan met de iPod classic gesynchroniseerd.

In iTunes instellen dat alleen muziek van geselecteerde afspeellijsten, artiesten en
genres met de iPod classic wordt gesynchroniseerd

1

Selecteer in iTunes de iPod classic in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Muziek'.

background image

26

Hoofdstuk 2

De iPod classic configureren

2

Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer muziek' (Mac) of 'Muziek synchroniseren'
(Windows) in en selecteer vervolgens 'Geselecteerde afspeellijsten, artiesten en genres'.

3

Selecteer de gewenste afspeellijsten, artiesten of genres.

4

Als u ook muziekvideo's wilt synchroniseren, schakelt u het aankruisvak 'Inclusief
muziekvideo's' in.

5

Om in iTunes in te stellen dat automatisch de vrije ruimte op de iPod classic wordt
benut, selecteert u 'Vul vrije ruimte automatisch met nummers' (Mac) of 'Vrije ruimte
automatisch met nummers vullen' (Windows).

6

Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

Opmerking: Als het aankruisvak 'Synchroniseer alleen geselecteerde nummers en
video's' (Mac) of 'Alleen geselecteerde nummers en video's synchroniseren' (Windows)
in het paneel 'Samenvatting' is ingeschakeld, worden alleen de onderdelen
gesynchroniseerd die zijn geselecteerd.