iPod classic - iTunes U-materiaal naar de iPodclassic kopiëren

background image

iTunes U-materiaal naar de iPod classic kopiëren

De instellingen voor het kopiëren van iTunes U-materiaal naar de iPod classic staan los
van de instellingen voor het kopiëren van ander materiaal. De iTunes U-instellingen
hebben geen invloed op andere instellingen, en omgekeerd. U kunt in iTunes instellen
dat al het iTunes U-materiaal of alleen geselecteerd iTunes U-materiaal automatisch
moet worden gesynchroniseerd, maar u kunt ook handmatig iTunes U-materiaal naar
de iPod classic kopiëren.

In iTunes instellen dat iTunes U-materiaal op de iPod classic automatisch wordt
bijgewerkt

1

Selecteer in iTunes de iPod classic in de lijst met apparaten en klik op de tab 'iTunes U'.

2

Schakel in het paneel 'iTunes U' het aankruisvak 'Synchroniseer iTunes U' (Mac) of
'iTunes U synchroniseren' (Windows) in.

3

Selecteer de verzamelingen, onderdelen en afspeellijsten en stel de gewenste opties
voor synchronisatie in.

4

Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

Wanneer u hebt ingesteld dat iTunes U-materiaal automatisch wordt gesynchroniseerd,
wordt de iPod classic bijgewerkt zodra u de speler op de computer aansluit.

Als het aankruisvak 'Synchroniseer alleen geselecteerde nummers en video's' (Mac) of
'Alleen geselecteerde nummers en video's synchroniseren' (Windows) in het paneel
'Samenvatting' is ingeschakeld, worden alleen de onderdelen gesynchroniseerd die in
uw iTunes U-bibliotheek en andere bibliotheken zijn geselecteerd.