iPod classic - Ander materiaal naar de iPodclassic kopiëren

background image

Ander materiaal naar de iPod classic kopiëren

U kunt met behulp van iTunes ook foto's, games, contactgegevens en nog veel meer
met de iPod classic synchroniseren. U kunt in iTunes instellen dat uw materiaal
automatisch wordt gesynchroniseerd of u kunt het materiaal op uw iPod classic
handmatig beheren.

Zie voor meer informatie over het kopiëren van ander materiaal naar de iPod classic de
volgende gedeelten:

 “Foto's van uw computer naar de iPod classic kopiëren” op pagina 50
 “Spellen automatisch synchroniseren met de iPod classic” op pagina 60
 “Gegevens van contactpersonen, agenda's en takenlijsten synchroniseren” op

pagina 61