iPod classic - De status van de batterij

background image

De status van de batterij

Als de iPod classic niet op een voedingsbron is aangesloten, wordt de huidige lading
van de batterij bij benadering aangegeven door middel van het batterijsymbool in de
rechterbovenhoek van het iPod classic-scherm.

Als de iPod classic op een voedingsbron is aangesloten, geeft het batterijsymbool weer
dat de batterij wordt opgeladen of volledig is opgeladen.

U kunt de iPod classic loskoppelen en gebruiken voordat de batterij volledig is
opgeladen.

Opmerking: Oplaadbare batterijen kunnen slechts een beperkt aantal malen worden
opgeladen en moeten uiteindelijk worden vervangen. De gebruiksduur van de batterij
en het aantal malen dat de batterij kan worden opgeladen, zijn afhankelijk van het
gebruik en de instellingen. Ga voor meer informatie naar www.apple.com/nl/batteries.

WAARSCHUWING:

Zorg ervoor dat de wisselstroomstekker goed op de lichtnetadapter

is aangesloten voordat u deze op een stopcontact aansluit.

Apple USB-lichtnetadapter
(uw adapter ziet er mogelijk anders uit)

iPod USB-kabel

De batterij is voor minder dan

De batterij is ongeveer voor de

De batterij is volledig opgeladen.

De batterij wordt opgeladen

De batterij is volledig

background image

2

17

2