iPod classic - De regelaars van de iPodclassic gebruiken

background image

De regelaars van de iPod classic gebruiken

De regelaars van de iPod classic zijn eenvoudig te vinden en te gebruiken. Om de
iPod classic in te schakelen, drukt u op een willekeurige knop.

De eerste keer dat u de iPod classic inschakelt, verschijnt er een taalmenu. Met behulp
van het Click Wheel kunt u door de lijst scrollen. Om de gewenste taal te selecteren
drukt u op de selectieknop. Het hoofdmenu wordt vervolgens in uw taal weergegeven.

Vergrendelknop

Menuknop

Vorige nummer/
terugspoelen

Afspeel-/pauzeknop

Dockaansluiting

Koptelefoonpoort

Click Wheel

Volgende nummer/
vooruitspoelen

Selectieknop

background image

6

Hoofdstuk 1

Basiskenmerken van de iPod classic

Met behulp van het Click Wheel en de selectieknop kunt u tussen de menu's schakelen,
nummers afspelen, instellingen wijzigen en informatie opvragen.

Om een menuonderdeel te selecteren, beweegt u voorzichtig met uw duim over het
Click Wheel. Om het gewenste onderdeel te selecteren, drukt u op de selectieknop.

Om terug te gaan naar het vorige menu, drukt u op de menuknop op het Click Wheel.

In de volgende tabel ziet u wat u nog meer kunt doen met de iPod classic-regelaars.

Taak

Stappen

De iPod classic inschakelen

Druk op een willekeurige knop.

De iPod classic uitschakelen

Houd de afspeel-/pauzeknop (

) ingedrukt.

De verlichting inschakelen

Druk op een willekeurige knop of gebruik het Click Wheel.

De regelaars van de iPod classic
uitschakelen

(om te voorkomen dat u er per ongeluk
op drukt)

Zet de vergrendelknop in de vergrendelpositie (zodat u de
oranje markering ziet).

De iPod classic opnieuw instellen

(als de speler niet meer reageert)

Zet de vergrendelknop in de vergrendelpositie (HOLD) en
weer terug. Houd vervolgens de menuknop en de
selectieknop ongeveer zes seconden ingedrukt, totdat het
Apple logo verschijnt.

Een menuonderdeel selecteren

Scrol met behulp van het Click Wheel naar het gewenste
onderdeel en druk vervolgens op de selectieknop om het
onderdeel te selecteren.

Teruggaan naar het vorige menu

Druk op de menuknop.

Rechtstreeks naar het hoofdmenu
gaan

Houd de menuknop ingedrukt.

Extra opties weergeven

Houd de selectieknop ingedrukt totdat een menu
verschijnt.

Een nummer zoeken

Selecteer 'Muziek' in het hoofdmenu.

Een video zoeken

Selecteer 'Video's' in het hoofdmenu.

Een nummer of video afspelen

Selecteer het nummer of de video en druk op de
selectieknop of op de afspeel-/pauzeknop (

). Om

nummers of video's te kunnen afspelen, moet de
iPod classic zijn losgekoppeld van de computer.

Het afspelen van een nummer of
video onderbreken

Druk op de afspeel-/pauzeknop (

) of koppel de

koptelefoon los.

Het volume aanpassen

Open het scherm 'Huidig nummer' en pas het volume aan
met behulp van het Click Wheel.

Alle nummers van een afspeellijst of
album afspelen

Selecteer de afspeellijst of het album en druk op de afspeel-
/pauzeknop (

).

Alle nummers in willekeurige volgorde
afspelen

Selecteer 'Shuffle nummers' in het hoofdmenu. U kunt de
volgorde van de nummers ook wijzigen in het scherm
'Huidig nummer'.

background image

Hoofdstuk 1

Basiskenmerken van de iPod classic

7

Naar een bepaald punt in een
nummer of video gaan

Druk in het scherm 'Huidig nummer' op de selectieknop om
de navigatiebalk weer te geven (de huidige locatie wordt
aangegeven door de afspeelkop in de navigatiebalk) en
scrol vervolgens naar het gewenste punt in het nummer of
de video.

Naar het volgende nummer in een
podcast gaan of naar het volgende
hoofdstuk in een audioboek gaan

Druk op de knop voor het volgende nummer (

).

Een nummer of video opnieuw
afspelen

Druk op de knop voor het vorige nummer (

]

).

Een nummer of video vooruit- of
terugspoelen

Houd de knop voor het volgende nummer (

) of de knop

voor het vorige nummer (

]

) ingedrukt.

Een nummer aan de On-The-Go-
afspeellijst toevoegen

Speel een nummer af of selecteer een nummer en houd
vervolgens de selectieknop ingedrukt totdat een menu
verschijnt. Selecteer 'Voeg toe aan On-The-Go' en druk op
de selectieknop.

Het vorige nummer of het vorige
hoofdstuk in een audioboek of
podcast afspelen

Druk tweemaal op de knop voor het vorige nummer (

]

).

Een Genius-afspeellijst aanmaken

Speel een nummer af of selecteer een nummer en houd
vervolgens de selectieknop ingedrukt totdat een menu
verschijnt. Selecteer 'Start Genius' en druk vervolgens op de
selectieknop. (De optie 'Start Genius' wordt alleen in het
scherm 'Huidig nummer' weergegeven als er Genius-
gegevens voor het geselecteerde nummer aanwezig zijn.)

Een Genius-afspeellijst bewaren

Maak een Genius-afspeellijst aan, selecteer 'Bewaar
afspeellijst' en druk vervolgens op de selectieknop.

Een bewaarde Genius-afspeellijst
afspelen

Selecteer in het Afspeellijsten-menu een Genius-afspeellijst
en druk vervolgens op de afspeel-/pauzeknop (

).

Een Genius-mix afspelen

Selecteer 'Genius-mixen' in het Muziek-menu. Selecteer een
mix en druk vervolgens op de afspeel-/pauzeknop (

).

Het serienummer van de iPod classic
achterhalen

Selecteer 'Instellingen' > 'Info' in het hoofdmenu en druk op
de selectieknop totdat het serienummer wordt
weergegeven, of kijk op de achterkant van de iPod classic.

Taak

Stappen

background image

8

Hoofdstuk 1

Basiskenmerken van de iPod classic

De regelaars van de iPod classic uitschakelen

Als u wilt voorkomen dat u de iPod classic per ongeluk inschakelt of op een knop
drukt, kunt u de regelaars vergrendelen met de vergrendelknop.