iPod classic - Onderdelen toevoegen aan of verwijderen uit het hoofdmenu

background image

Onderdelen toevoegen aan of verwijderen uit het hoofdmenu

U kunt veelgebruikte onderdelen aan het hoofdmenu van de iPod classic toevoegen. U
kunt bijvoorbeeld het onderdeel 'Nummers' aan het hoofdmenu toevoegen, zodat u
niet eerst 'Muziek' hoeft te selecteren voordat u 'Nummers' kunt selecteren.

Een onderdeel toevoegen aan of verwijderen uit het hoofdmenu

1

Selecteer 'Instellingen' > 'Hoofdmenu'.

2

Selecteer de onderdelen die u in het hoofdmenu wilt weergeven. Een vinkje geeft aan
dat het onderdeel aan het hoofdmenu is toegevoegd.

Symbool

Functie

Menunaam

De menunaam geeft de naam van het huidige menu weer.

Hangslotsymbool

Het hangslotsymbool wordt weergegeven als de speler in de
vergrendelpositie is geplaatst met behulp van de vergrendelknop.
Dit symbool geeft aan dat de regelaars van de iPod classic zijn
uitgeschakeld.

Afspeelsymbool

Het afspeelsymbool (

) wordt weergegeven wanneer een nummer,

video of ander onderdeel wordt afgespeeld. Als het pauzesymbool
(

1

) wordt weergegeven, is het afspelen onderbroken.

Batterijsymbool

Het batterijsymbool geeft aan hoe ver de batterij nog is opgeladen.

Menuonderdelen

Met het Click Wheel bladert u door de verschillende
menuonderdelen. Druk op de selectieknop om het gewenste
onderdeel te selecteren. Een pijltje naast een menuonderdeel geeft
aan dat er een submenu of subscherm beschikbaar is.

Menunaam

Menuonderdelen

Batterijsymbo

Afspeelsymbool

Hangslotsym

background image

10

Hoofdstuk 1

Basiskenmerken van de iPod classic