iPod classic - Alle instellingen herstellen

background image

Alle instellingen herstellen

U kunt de standaardwaarden van alle onderdelen in het Instellingen-menu herstellen.

Alle instellingen herstellen

m

Selecteer 'Instellingen' > 'Herstel alle instellingen' en selecteer vervolgens 'Herstel'.