iPod classic - De menu’s van de iPodclassic gebruiken

background image

De menu's van de iPod classic gebruiken

Als u de iPod classic inschakelt, wordt het hoofdmenu weergegeven. Hierin kunt u
menuonderdelen selecteren om een bepaalde functie te gebruiken of naar een ander
menu te gaan. De symbolen boven in het scherm geven de status van de iPod classic
weer.