iPod classic - Kuvaesitysten katseleminen

background image

Kuvaesitysten katseleminen

Voit halutessasi katsella kuvaesitystä iPod classicissa musiikin ja siirtymien kanssa.
Jos sinulla lisävarusteena saatava Applen AV-kaapeli, voit katsella kuvaesitystä
televisiossa.

Kuvaesitysasetusten määrittäminen:

m

Valitse Kuvat > Asetukset ja noudata sitten näitä ohjeita:

Kuvaesityksen katseleminen iPod classicissa:

m

Valitse mikä tahansa valokuva, albumi tai rulla ja paina Toisto/tauko-painiketta. Tai
valitse mikä tahansa täystarkkuusvalokuva ja paina keskipainiketta. Jos haluat pitää
tauon, paina Toisto/tauko-painiketta. Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus
taaksepäin -painikkeella voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvaan.

Kun katselet kuvaesitystä, voit säätää äänenvoimakkuutta ja näytön kirkkautta
klikkauspyörällä. Valokuvia ei voida selata klikkauspyörällä kuvaesityksen aikana.

Jos katselet kuvaesitystä albumista, joka sisältää videoita, kuvaesitys keskeytetään, kun
se tulee videon kohdalle. Jos musiikkia toistetaan, sen toistaminen jatkuu. Jos toistat
videon, musiikki keskeytetään videon toistamisen ajaksi, jonka jälkeen se jatkuu. Jos
haluat toistaa videon, paina Toisto/tauko. Jos haluat jatkaa kuvaesitystä, paina
Seuraava/kelaus eteenpäin.

Asetus

Tee näin

Kuvan näyttämisen keston
määrittäminen

Valitse Aika kuvaa kohti ja valitse aika.

Kuvaesitysten aikana toistuva
musiikki

Valitse Musiikki ja valitse soittolista. Jos käytät iPhotoa ja haluat
kopioida iPhoton musiikkiasetuksen, valitse kohta iPhotosta. Vain
iPod classiciin lisätyt kappaleet voidaan toistaa.

Kuvien näyttäminen uudelleen

Valitse Toisto-asetukseksi Päällä.

Kuvien näyttäminen
satunnaisessa järjestyksessä

Valitse Sekoita valokuvia -asetukseksi Päällä.

Kuvien näyttäminen siirrosten
kanssa

Valitse Siirrokset ja valitse siirrostyyppi.

Kuvaesitysten näyttäminen
iPod classicissa

Aseta TV ulos -valinnaksi Kysy tai Pois.

Kuvaesitysten näyttäminen
televisiossa

Aseta TV ulos -valinnaksi Kysy tai Päällä.
Jos asetat TV ulos -valinnaksi Kysy, iPod classic antaa aina
kuvaesityksen alussa mahdollisuuden valita kuvaesitysten
katselemisen televisiossa tai iPod classicilla.

Kuvien näyttäminen PAL- tai
NTSC-televisioissa

Aseta TV-signaaliksi PAL tai NTSC.
PAL ja NTSC tarkoittavat televisiolähetyksen standardeja. Televisiosi
käyttää näistä jompaa kumpaa, riippuen alueesta, jolta sen on
hankittu.
Jos et ole varma, kumpaa standardia televisiosi käyttää, tarkista asia
televisiosi dokumentaatiosta.

background image

48

Luku 5

Valokuvien lisääminen ja katseleminen

Kirkkauden säätäminen kuvaesityksen aikana:

1

Paina keskipainiketta, kunnes kirkkaudenosoitin tulee näkyviin.

2

Säädä kirkkautta klikkauspyörällä.

iPod classicin liittäminen TV:hen:

1

Liitä lisävarusteena saatava Applen komponentti-AV-kaapeli tai Applen komposiitti-AV-
kaapeli iPod classiciin.

Käytä Apple komponentti-AV-kaapelia, Applen komposiitti-AV-kaapelia tai Applen AV-
liitäntäpakettia. Muut samantyyppiset RCA-kaapelit eivät toimi. Voit ostaa kaapeleita
osoitteesta www.apple.com/fi/ipodstore tai paikallisesta Apple Storesta.

2

Liitä video- ja ääniliittimet television portteihin (katso kuva, sivulla 43).

Varmista, että asetat iPod classicin TV ulos -asetukseksi Kysy tai Päällä.

Televisiossasi on oltava RCA-video- ja -ääniliitännät. Television tai vastaanottimen portit
saattavat olla erilaiset kuin kuvassa.

Kuvaesityksen katseleminen televisiosta:

1

Liitä iPod classic televisioon (katso yllä).

2

Laita televisio päälle ja aseta se näyttämään sisääntulo porteista, joihin iPod classic on
liitetty.
Lisätietoja saat television mukana tulleista ohjeista.

3

Käytä iPod classicia kuvaesityksen toistamiseen ja ohjaamiseen.