iPod classic - Tärkeitä tietoja turvallisuudesta

background image

Tärkeitä tietoja turvallisuudesta

Käsittely Älä taivuta, pudota, puserra, puhko, polta tai avaa iPod classicia.

Vesi ja kosteat paikat Älä käytä iPod classicia sateessa tai pesualtaiden tai muiden
kosteiden paikkojen lähettyvillä. Varo läikyttämästä iPod classicille mitään ruokaa tai
nestettä. Jos iPod classic kastuu, irrota kaikki kaapelit, sammuta iPod classic ja liu'uta
lukituskytkin lukitusasentoon ennen puhdistamista ja anna laitteen kuivua kunnolla,
ennen kuin laitat sen uudelleen päälle.

iPod classicin korjaaminen Älä koskaan yritä korjata iPod classicia itse. Jos iPod classic
on uponnut veteen, puhjennut tai pudonnut korkealta, älä käytä sitä, vaan vie se
valtuutetulle Apple-palveluntarjoajalle. iPod classic ei sisällä käyttäjän huollettavissa
olevia osia. Jos haluat huoltotietoja, valitse iTunesin Ohje-valikosta iPod-ohjeet tai mene
osoitteeseen www.apple.com/fi/support/ipod. iPod classicin akun saa vaihtaa vain
Applen valtuuttama huoltoliike. Jos haluat lisätietoja akunvaihtopalvelusta, mene
osoitteeseen www.apple.com/fi/support/ipod/service/battery.

±

Lue onnettomuuksien välttämiseksi kaikki alla olevat turvallisuus- ja

käyttöohjeet ennen iPod classicin käyttöä.

VAROITUS:

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon,

sähköiskun tai muun vamman tai vahingon.

background image

Luku 8

Turvallinen käyttö ja puhdistus

69

Applen USB-virtalähde (myydään erikseen) Jos käytät Applen USB-virtalähdettä
(myydään erikseen osoitteessa www.apple.com/fi/ipodstore) iPod classicin akun
lataamiseen, varmista, että virtalähde on koottu kunnolla ennen sen liittämistä
pistorasiaan. Liitä sitten Applen USB-virtalähde tukevasti pistorasiaan. Älä liitä tai irrota
Applen USB-virtalähdettä märin käsin. Älä lataa iPod classicia millään muulla kuin
Applen iPod-virtalähteellä.

iPodin USB-virtalähde saattaa lämmetä normaalissa käytössä. Jätä aina iPodin USB-
virtalähteen ympärille riittävästi jäähdytystilaa ja käsittele sitä varoen.

Irrota iPodin USB-virtalähde seuraavissa tilanteissa:

 virtajohto on rispaantunut tai vahingoittunut
 virtalähde on joutunut alttiiksi sateelle, nesteille tai voimakkaalle kosteudelle
 virtalähde on vaurioitunut
 epäilet virtalähteen tarvitsevan huoltoa tai korjausta
 haluat puhdistaa virtalähteen.

Kuulovauriot Kuulokkeiden käyttäminen kovalla äänenvoimakkuudella saattaa
aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita Aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Ajan
kuluessa voit sopeutua kovempaan äänenvoimakkuuteen niin, että se kuulostaa
normaalilta vaikka saattaa vahingoittaa kuuloasi. Jos korvissasi soi tai puhe kuulostaa
vaimealta, lopeta kuuntelu ja tarkistuta kuulosi. Mitä kovemmalla äänenvoimakkuus on,
sitä nopeammin kuulo saattaa vaurioitua. Asiantuntijat suosittelevat seuraavia
toimenpiteitä kuulosi suojaamiseksi:

 kun käytät kuulokkeita, kuuntele musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella vain

rajoitetun ajan

 älä lisää äänenvoimakkuutta estääksesi taustahälyn kuulumista
 vähennä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien ihmisten puhetta.

Tietoja äänenvoimakkuuden enimmäisrajan asettamisesta iPod classicille annetaan
kohdassa ”Äänenvoimakkuuden enimmäisrajan asettaminen” sivulla 37.

Kuulokkeiden turvallisuus Kuulokkeiden käyttö ajoneuvoa ohjattaessa ei ole
suositeltavaa ja saattaa joillakin alueilla olla laitonta. Tarkista voimassa olevat lait ja
määräykset kuulokkeiden käytöstä ajoneuvoa ohjattaessa ja noudata niitä. Ole ajaessasi
huolellinen ja tarkkaavainen. Keskeytä äänilaitteen käyttö, jos se häiritsee ajoneuvon
ohjaamista tai muuta tarkkaavaisuutta vaativaa toimintaa.

background image

70

Luku 8

Turvallinen käyttö ja puhdistus

Sairauskohtaukset, tajunnan menetys ja silmien rasittuminen Pienellä osalla
ihmisistä voi olla taipumusta saada sairauskohtauksia tai menettää tajuntansa (vaikka
niin ei olisi tapahtunut koskaan aikaisemmin) altistuessaan välkkyville valoille tai
valokuvioille esimerkiksi pelatessaan pelejä tai katsellessaan videoita. Jos sinulla on
ollut sairauskohtauksia tai tajunnan menetyksiä tai sellaisia on ollut suvussasi,
neuvottele lääkärisi kanssa, ennen kuin pelaat pelejä (jos saatavilla) tai katselet videoita
iPod classicissa. Lopeta käyttö ja menee lääkärin puheille, jos saat seuraavia
oireita: kouristukset, silmien tai lihasten nykiminen, tajunnanmenetys, pakkoliikkeet tai
sekavuus. Vähennä tajunnan mentyksen, sairauskohtausten ja silmien rasittumisen
vaaraa välttämällä iPod classicin pitkällistä käyttöä, pitämällä laitetta riittävän matkan
päässä silmistä, käyttämällä iPod classicia hyvin valaistussa tilassa ja pitämällä usein
taukoja.

Toistuva liike Kun teet toistuvaa liikettä vaativia toimintoja, kuten pelaat pelejä
iPod classicilla, saatat kokea satunnaista epämukavuuden tunnetta käsissä, käsivarsissa,
hartioissa, niskassa tai muualla kehossasi. Pidä usein taukoja ja jos koet epämukavaa
tunnetta tällaisen käytön aikana tai sen jälkeen, lopeta käyttö ja keskustele asiasta
lääkärin kanssa.