iPod classic - Lisäkomentojen käyttäminen

background image

Lisäkomentojen käyttäminen

Joitakin iPod classic -lisäkomentoja voidaan käyttää suoraan Toistettava-näytöstä ja
joistakin valikoista.

Lisäkomentojen käyttäminen:

m

Pidä keskipainiketta painettuna, kunnes näkyviin tulee valikko, valitse komento ja paina
keskipainiketta uudelleen.

Jos näkyviin ei tule valikkoa, lisäkomentoja ei ole käytettävissä.