iPod classic - On-The-Go-soittolistojen luominen iPodclassicissa

background image

On-The-Go-soittolistojen luominen iPod classicissa

Voit luoda On-The-Go-soittolistoja iPod classicissa, kun iPod classic ei ole liitettynä
tietokoneeseen.

On-The-Go-soittolistan luominen:

1

Valitse kappale ja pidä sitten keskipainiketta painettuna, kunnes näkyviin tulee valikko.

2

Valitse ”Lisää On-The-Gohon” ja paina keskipainiketta.

3

Jos haluat lisätä enemmän kappaleita, toista vaiheet 1 ja 2.

4

Katso ja toista kappaleluetteloa valitsemalla Musiikki > Soittolistat > On-The-Go.

Voit lisätä myös joukon kappaleita. Esimerkiksi, jos haluat lisätä albumin, valitse albumi,
pidä keskipainiketta painettuna, kunnes näkyviin tulee valikko, ja valitse ”Lisää On-The-
Gohon”.

On-The-Go-soittolistan kappaleiden toistaminen:

m

Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go ja valitse kappale.

Kappaleen poistaminen On-The-Go-soittolistasta:

1

Valitse kappale soittolistasta ja pidä sitten keskipainiketta painettuna, kunnes näkyviin
tulee valikko.

2

Valitse ”Poista On-The-Gosta” ja paina keskipainiketta.

Kokonaisen On-The-Go-soittolistan tyhjentäminen:

m

Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go > Pyyhi soittolistat ja osoita sitten Pyyhi.

On-The-Go-soittolistan tallentaminen iPod classicissa:

m

Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go > Tallenna lista.

Ensimmäinen soittolista tallennetaan Soittolistat-valikkoon nimellä ”Uusi soittolista 1”.
On-The-Go-soittolista tyhjennetään. Voit tallentaa niin monta soittolistaa kuin haluat.
Kun olet tallentanut soittolistan, et voi enää poistaa kappaleita siitä.

On-The-Go-soittolistojen kopioiminen tietokoneelle:

m

Jos iPod classic on asetettu päivittämään kappaleet automaattisesti (lisätietoja
kohdassa ”Musiikin automaattinen synkronointi” sivulla 22) ja jos teet On-The-Go-
soittolistan, soittolista kopioidaan automaattisesti iTunesiin, kun liität iPod classicin
tietokoneeseen. Näet uuden On-The-Go-soittolistan iTunesin soittolistaluettelossa. Voit
uudelleennimetä uuden soittolistan, muokata sitä tai poistaa sen aivan kuten minkä
tahansa soittolistan.