iPod classic - Musiikkivalikon muokkaaminen

background image

Musiikkivalikon muokkaaminen

Voit lisätä kohteita Musiikki-valikkoon tai poistaa niitä siitä aivan kuten muokatessasi
päävalikkoa. Voit esimerkiksi lisätä Kokoelma-kohteen Musiikkivalikkoon, jotta useista
lähteistä koottujen kokoelmien valitseminen olisi helppoa.

Musiikki-valikon kohteiden lisääminen ja poistaminen:

1

Valitse Asetukset > Musiikki-valikko.

2

Valitse kohteet, joiden haluat näkyvän Musiikki-valikossa. Valintamerkki osoittaa lisätyt
kohteet. Palauta alkuperäiset Musiikki-valikon asetukset valitsemalla Nollaa valikko.

background image

Luku 3

Musiikin kuunteleminen

37